Robin Hood-huset i Bergen har de siste ukene opplevd en tilstrømning av arbeidssøkende innvandrere fra Sør-Europa.

Daglig leder på Stiftelsen Robin Hood-huset, Markos Amano, er bekymret og etterlyser et senter hvor de kan få den hjelpen og informasjonen de trenger. Nå tar byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF) tak i saken.

— Det har vært en markant økning i tallet på arbeidsinnvandrere i Bergen de siste årene. Lite tyder på at denne veksten vil stoppe opp og krisen i Sør-Europa gjør at nye grupper ser på Norge som et land med arbeidsmuligheter. Kontakten med Robin Hood-huset de siste ukene har tydeliggjort behovet for et kontor med bredt sammensatt kompetanse i Bergen, sier Iversen.

Egne servicesentre

Oslo, Stavanger og Kirkenes har allerede egne servicesentre for utenlandske arbeidstakere, (SUA). Kontorene er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI. Målgruppen for disse sentrene er EØS-borgere, faglærte fra tredjeland, familiegjenforente med disse og arbeidsgivere.

— Vi må ha et lignende senter i Bergen. Et slikt senter er viktig for å sikre utenlandske arbeidstakere arbeidsvilkårene de har krav på og bekjempe sosial dumping. Hvis vi ikke gjør dette nå, kommer vi til å få en kjempestor utfordring.

Utsatt i Bergen

Iversen forteller at ideen om å etablere et SUA i Bergen ble lansert for første gang for 2 år siden.

— Prosjektet er blitt utsatt flere ganger og det sies at oppstart i Bergen vil bli tidligst 2015. Det er ikke godt nok, sier hun.

Hun synes heller ikke det er til å leve med at Oslo og Stavanger får et konkurransefortrinn fremfor Bergensregionen i forhold til rekruttering av utenlandsk arbeidskraft.

— Det er også viktig at Bergen er forberedt på økt arbeidsinnvandring fra Sør-Europa.

Kemneren i Bergen, Lasse Hunsrød, mener også det er et stort behov for et SUA-senter i Bergen

— Vi ønsker et slikt senter til byen fordi vi ser at det viktig for arbeidssøkere som kommer her. De vil få et bedre tilbud og det er blir enklere for dem å få de riktige papirene. Det vil også bli enklere for arbeidsgiver som ønsker utenlandsk arbeidskraft, sier Hunsrød.

- Ikke nok trøkk

Fungerende leder for forvaltningsenheten ved Hordaland politidistrikt, Inger Gro Lien, opplyser at et SUA-senter i Bergen ble skrinlagt av Politidirektoratet (POD).

— Det var ikke nok trøkk fra arbeidsgivere i Bergen den gangen. I Stavanger var det et stort press fra de store internasjonale selskapene som for eksempel Statoil. Det ble derfor besluttet at det ikke var behov for et slikt senter her. Og det har ikke vært oppe siden, sier Lien.

Hun er usikker på om det er behov for et slikt senter i Bergen.

— I Hordaland politidistrikt har vi desentralisert utlendingssakene slik at folk kan gå der de bor. I Fusa oppsøker for eksempel arbeidsinnvandrere Fusa lensmannskontor. Vi har også opprettet et godt samarbeid med de største bedriftene som henter arbeidstakere fra utlandet, som for eksempel Statoil og Aker.

Enklere for politiet

Men hun ser at jobben for politiet ville blitt enklere dersom Bergen fikk sitt eget senter.

— Det vil lette på vår arbeidsbyrde, ja. Fordelen med et slikt senter er mest for utlendingen som får samlet alt på et sted. Når de har vært hos oss i dag, må vi sende dem videre til folkeregisteret og så videre, sier Lien og legger til:

— Vi vil jo slite dersom det blir en større pågang av arbeidsinnvandrere. Og vi vil gjerne være med på en dialog for å se om det er behov for et slikt senter i Bergen.

Vil følge opp saken

Iversen sier hun vil følge opp saken

— Det er åpenbart at arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere i Bergen og Hordaland ikke blir godt nok ivaretatt i møtet med norsk forvaltning på dette feltet. Vi vil derfor jobbe mot den politiske ledelsen i Fornyings-, arbeids og kirkedepartementet og Hordalandsbenken for å få fremgang i denne saken.