Noen hundre personer hadde møtt opp på en forblåst Torgallmenning for å delta i markeringen av årets kvinnedag.

Sekstimersdagen var det viktigste temaet da Klassekampen-journalist og forfatter Magnhild Folkvord holdt hovedappellen i Bergen.

– Det er 99 år siden 8. mars ble innført som internasjonal kvinnedag. Og det er ingenting som tyder på at dagen blir overflødig før den fyller hundre, sa hun i sin innledning, før hun gikk over til å snakke om sekstimersdagen.

– Norske kvinner har rett til å ha en hel jobb og et helt liv uten å slite seg ut, sa hun.

Folkvord benyttet også anledningen til å kommentere utspillene fra Siv Jensen og Arild Stokkan Grande i forkant av kvinnedagen.

– Ingen av dem hadde snakket med innvandrerkvinner om hva som er viktig på kvinnedagen, de er mer opptatte av sin egen islamofobi, sa hun.

Etter hovedappellen holdt Suba Ganeshalingam, leder i den tamilske kvinnegruppen i Bergen, en appell for kvinnenes situasjon på Sri Lanka.

4-500 personer møtte opp til 8. mars-markering på Torgallmenningen søndag.
Eirik Brekke
Magnhild Folkvord holdt dagens hovedappell.
Jan Oklum