Dette foreslår menighetsrådet i Bergen domkirke menighet. Førstkommende torsdag kan alle interesserte i den nye stormenigheten i Bergen sentrum får si sin mening om prestebemanning og gudstjenesteopplegg før biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, tar den endelige avgjørelsen.

Ledende sokneprest Gudmund Waaler sier til Bergens Tidende at det blir åpent menighetsmøte i Domkirken torsdag kveld. Alle medlemmer av Den norske kirke i Bergen sentrum har stemmerett på menighetsmøtet.

Prester

— Vi har et godt utbygget lokaldemokrati i Den norske kirke. Dette vil vi gjerne bruke i så viktige spørsmål som prestebemanning og gudstjenestefrekvenser, sier Waaler.

Menighetsrådet har lagt frem enstemmige forslag foran menighetsmøtet. Et av forslagene går ut på at Bergen domkirke menighet skal ha seks faste prester, en prostiprest for Bergen domprosti, og diakon og kateket.

222 gudstjenester

Det foreslås dessuten at det totalt skal holdes 222 såkalte forordnede - eller faste - gudstjenester i de fire kirkene i stormenigheten. Men det legges opp til endringer i gudstjenestestrukturen. Dette blir mest merkbart for kirkegjengerne i Mariakirken.

Forslaget går ut på at det skal være forordnede høymesser i Domkirken og Johanneskirken hver søndag klokken 11. I Nykirken foreslås det høymesser på formiddagstid tre søndager i måneden og kveldsgudstjeneste den første søndagen i hver måned. I juli skal Nykirken være stengt for gudstjenester.

Kveldsmesser i Maria

Blir forslaget vedtatt, får Mariakirken høymesser om formiddagen den første, tredje og eventuelt den femte søndagen i hver måned, mens det blir kveldsmesser den andre og fjerde søndagen. I hele juli blir det bare gudstjenester på kveldstid. Også palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, julenatt og påskenatt blir det faste kveldsgudstjenester i byens eldste kirke.

Dessuten skal det være fellesgudstjenester i Domkirken 1. nyttårsdag, 2. juledag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 4. søndag i advent og søndag mellom jul og nyttår. Disse dagene blir det ingen gudstjenester i de tre andre kirkene.

Mangfoldig

— Vi har en visjon om et mer mangfoldig gudstjenesteliv i positiv forstand i Bergen sentrum. Ikke minst gjennom flere kveldsgudstjenester håper vi å kunne nå ut til flere mennesker enn i dag. Vi ønsker også forskjellige typer gudstjenester. Eksempelvis planlegger vi faste gudstjenester i Nykirken som er spesielt tilrettelagt for familier, der barn og foreldre deltar med å skape gudstjenesten underveis, og gudstjenester med kor og andre kulturinnslag, sier Waaler.

MANGFOLDIG: Vi har en visjon om et mer mangfoldig gudstjenesteliv i Bergen sentrum, sier ledende sokneprest Gudmund Waaler.