Det sier Eva Kjørlaug, som mistet ektemannen Max i Deep Sea Driller-ulykken i 1976.

31 år etter at boreplattformen havarerte i voldsomt uvær ved Fedje og syv personer omkom, skal hele hendelsesforløpet granskes på nytt. Granskingen er kommet i stand etter sterkt press både fra etterlatte etter de som omkom og fra dem som overlevde forliset.

Eva Kjørlaug er glad for granskingen som nå er igangsatt.

— Det har vært mye ansvarsfraskrivelse fra rederiets side. Vi etterlatte føler at vi ikke har fått vite hele sannheten, og at kapteinen på plattformen urettmessig fikk skylden for ulykken, sier Eva Kjørlaug.

Hun mener også at rederiet, Odfjell Drilling lot de etterlatte i stikken etter havariet.

— Vi ble overlatt til oss selv. Det var ingen oppfølging, ingen informasjon og ingen erkjennelse av erstatningsansvar, sier Eva Kjørlaug.

Kunne vært unngått

Tor Løvstakken var elektriker om bord i Deep Sea Driller, og en dem som overlevde. Han er overbevist om at havariet kunne vært unngått hvis det hadde vært los om bord. Løvstakken mener også at rederiet må ta på seg en stor del av ansvaret for at det gikk så galt som det gjorde.

— Kapteinen som omkom er feil adresse. Nå får vi håpe på en mer rettferdig konklusjon, mener Løvstakken.

Han mener også det er all grunn til å granske måten rederiet behandlet etterlatte og pårørende i etterkant av ulykken.

Fikk sparken

— Mange slet med store problemer i ettertid. Som «takk for innsatsen» fikk alle de overlevende sparken og måtte finne seg andre jobber, sier han.

Selv deltok han i oppryddingsarbeidet på havaristedet i tiden etter forliset. Deretter måtte han se seg om etter en ny arbeidsplass.

Den dramatiske natten sitter fortsatt i. Han var blant de 44 som klarte å komme seg om bord i den eneste livbåten som fungerte, den andre ble knust da plattformen veltet. Alvorlige traumer og psykiske ettervirkninger har han imidlertid unngått.

— Det var god terapi å delta i ryddesjauen på ulykkesstedet, sier han.

Press fra pårørende

Det er Stortinget som har bedt regjeringen gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen Deep Sea Driller natt til 1. mars i 1976. Tidligere politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, skal lede granskingskommisjonen. Ulykken har tidligere vært gransket av en kommisjon som avleverte sin rapport 28. april 1976, bare to måneder etter forliset. Pårørende og etterlatte har presset på for å få i stand en ny gjennomgang, fordi de hevder at den første rapporten inneholder feil og mangler og plasserer for mye av ansvaret for ulykken hos mannskapet på plattformen, mens rederiet Odfjell Drilling slipper for billig.

Granskingskommisjonen skal også undersøke hvordan rederiet tok vare på de etterlatte og pårørende etter ulykken. Mange har hevdet at oppfølgingen var svært mangelfull. Kommisjonen blir bedt om å ba kontakt med overlevende og etterlatte for å få et best mulig bilde av dette.

Vil ikke kommentere

Administrerende direktør Ketil Lenning i Odfjell Drilling har ingen kommentarer til granskingen som nå er igangsatt.

— Vi har ikke vært kontaktet av noen ennå, og vi kjenner heller ikke det nøyaktige innholdet i mandatet til granskingskommisjonen. Derfor er det vanskelig å forholde seg til spørsmål på det nåværende tidspunkt, særlig fordi dette er en ulykke som ligger så langt tilbake i tid, sier han.

— Overlevende hevder at ulykken kunne vært unngått hvis det hadde vært los om bord?

— Det er et av de spørsmålene som ikke er mulig å svare på. Dette må vi ta etter hvert som granskingen skrider frem, sier Lenning.

Slapp for billig

Fedje-ordfører Erling Walderhaug sier at beslutningen om den nye granskingen kom litt overraskende på ham.

— Men det er ingen tvil om at en ny gjennomgang er på sin plass. Rederiet slapp etter min mening altfor billig unna i den første granskingen. Denne gangen kan vi kanskje håpe at vi får et mer riktig bilde av det som skjedde og hvorfor det skjedde, sier han.

NYTT SØKELYS: Syv personer omkom da Deep Sea Driller havarerte ved Fedje for 31 år siden.
GLAD FOR GRANSKING: Eva Kjørlaug mistet ektemannen Max, som var kranoperatør om bord i Deep Sea Driller. Hun er glad for at man nå endelig skal granske saken på nytt.ARKIVFOTO; MARITA AAREKOL