— Min klient ønsker samvær med barnet sitt, og har søkt om utsatt iverksettelse av utsendelsen fra Norge til familiegjenforeningssaken er avgjort. Det er ikke uvanlig at asylsøkere som har fått endelig avslag på søknadene sine fortsatt er i Norge flere måneder senere, sier mannens advokat, Egil Jordan.

— Foreldrene til denne babyen er i en samværskonflikt. Hun nekter ham samvær fordi han er voldelig. Han har bedt om mekling, men det har vi avvist. Dersom faren ønsker samvær, må han i så fall anlegge en sak om samværsrett for tingretten. Det kan føre til at utvisningen av ham fra Norge blir utsatt, sier advokat Øystein Andersen, som representerer kvinnen.

— Hvis mannen hadde hatt samvær med barnet sitt og fulgt opp dette, kunne det ha gitt grunnlag for oppholdstillatelse, sier avdelingssjef Jan Johnson ved utlendingsavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

For å få familiegjenforening, må mannen kunne dokumentere samvær med barnet.

Mannen har fått forhåndsvarsel om utvisning.

BT har kontaktet asylsøkeren via hans advokat. Mannen ønsker ikke å kommentere saken.