Her ser du skissen som maratonløperen, arkitekten og sameaktivisten nå prøver å få realisert.

Se større skisse her.

— Samene i Bergen trenger et samlingssted. På en av mine løpeturer fant jeg den perfekte tomten, forteller han.

Sjøseth var nummer to i køen av bergensere som ønsket å legge frem sine saker da byrådet arrangerte åpen dag i forbindelse med kommuneplanens arealdel i går.

På den bratte tomten mellom Dokkeveien og Dokkebakken ønsker Sjøseth å bygge et samisk kulturhus som skal være formet som to store lavvoer. Gjerne i kombinasjon med en barnehage.

— Det blir et sted der vi kan samles uten å forstyrre andre. Når samer samler seg, blir det mye latter og joiking. Dessuten kan vi vise frem samisk kultur i form av utstillinger og konserter, sier Sjøseth.

Norske Samers Riksforbund har som målsetting at alle de store byene i Norge skal få samiske kultursenter. Sjøseth mener Bergen må benytte anledningen til å være først ute.

Lyttet og noterte

Byrådsleder Monica Mæland takket for innspillet, men kunne ikke love kommunal støtte til kulturhuset. Gårsdagens møte var først og fremst for å lytte, og byrådet hadde sitt fulle hyre med å notere ned alle innspillene.

Rundt 60 personer tegnet seg på talerlisten og la frem sine ærender om alt mellom himmel og jord. Velforeninger ba om større fortau, grunneiere protesterte mot at tomten deres ble båndlagt til friluftsområder, bekymrede naboer fryktet fortetting, mens andre kjempet for undersjøisk tunnel til Sotra.

— En slik tunnel er et være eller ikke være for Drotningsvik som boligområde. Vi kan ikke få 30.000 biler gjennom bydelen hver dag, sa Per Tore Bø fra organisasjonen «Ja til Sotratunnel».

Aida Hansen i Fløen Vel var opptatt av å hindre høyhus i Møllendal og holde takhøyden på den nye Kunsthøgskolen nede.

Vedtas til sommeren

— Vi tar med oss alle innspillene i det videre arbeidet. Fra før har vi fått inn over 400 merknader til arealplanen, så vi har mye å ta fatt i, sa byrådslederen.

Det er første gang byrådet gjennomfører en slik åpen dag. Oppslutningen var større enn forventet, slik at enkelte måtte stå på gangen da høringen startet.

Byrådet vil om ikke lenge legge frem sin innstilling til kommuneplanens arealdel. Planen skal vedtas av bystyret før sommeren.

Paul Amundsen