— Vi ønsker at saken blir tatt opp igjen i bystyret, sier gruppeleder Stine Akre fra RV.

Hun får støtte av leder for komité for oppvekst, Oddny Miljeteig (SV), og Aps Pål Hafstad Thorsen.

— Jeg var ikke forelagt informasjon om hva denne tomten er brukt til i dag. Hadde jeg visst det, ville jeg vurdert saken på nytt, sier Thorsen.

Thor A. Woldseth (Frp) sier at hans parti var klar over hvilken tomt det dreide seg om.

— For oss er primæroppgavene viktigst. Det er tidligere vedtatt at deler av tomten skal brukes til eldreformål. Det lar seg sikkert kombinere med barnehage, sier Woldseth.

Miljeteig har skrevet brev til byråd Hans-Carl Tveit der hun stiller spørsmål ved om saken har vært godt nok opplyst. Hun har også bedt kommuneadvokaten se på om vedtaket er gyldig siden det etter hennes mening er gjort på grunnlag av ufullstendige opplysninger.

— Vi vil kreve et klart svar fra byråden på hvorfor vi ikke har fått alle opplysningene i saken. Dersom vi ikke får det vil vi fatte mistillitsforslag mot byråden, sier Akre. Hun sier saken er et alvorlig brudd på tilliten til Hans-Carl Tveit.

— Hun sier også at hun stilte spørsmål i komité for oppvekst om noen av tomtene var kontroversielle, og fikk benektende svar på det.

Byråd Hans-Carl Tveit sier han var fullstendig klar over at det var parsellhage på tomten.

— Jeg ser ikke på det som kontroversielt. Det er plass til begge deler på tomten. Det skal fremdeles være parsellhage der, understreker han.