Onsdag 19. mai skal juryen besøke Trondheim. Vinneren offentliggjøres 14. juni.

Årets tema er vann. Og vannet er jo sentralt i Bergen. Det representerte livsgrunnlaget for den historiske sjøfartsbyen, og byen er kjent for all nedbøren.

– Klimaendringene byr på store utfordringer med enda mer vann både fra havet og himmelen. Vann inngår derfor naturlig nok i alt vårt arbeid. Både som attraksjon og som et avgjørende tema for et stadig bedre liv for bergenserne og alle våre besøkende, skriver byråd Lisbeth Iversen i søknaden til Miljøverndepartementet.

Modige trøndere

For to år siden vant Trondheim bymiljøprisen – som «gis til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet».

I 2008 vant trønderne på grunn av sin vilje til å ta upopulære beslutninger for å nå nasjonale klimamål. Juryen mente at Trondheim mer enn noen annen har våget å vedta tiltak som krever mot å gjennomføre.

I år har Bergen og Trondheim utpekt seg, og i dag var tre representanter fra juryen på befaring i sentrum.

– Vi ser etter en by som bruker vannet på en kreativ måte, som ser det som en positiv ressurs, forklarer juryleder og sivilarkitekt Ketil Kiran.

Han begrunner valget av Bergen slik:

– På tross av de siste måneders tørre vær, er Bergens identitet udiskutabelt knyttet til vann. Søknaden til Bergen kommune gjør godt rede for koblingen mellom byen og vannet, i ulike former. Den viser en bred kartlegging, kunnskap og bevissthet om vann som ressurs, og om årsakssammenhenger mellom vannforvaltning og byplan.

Imponert jury

De øvrige jurymedlemmene på bergensbesøk var sivilarkitekt Cecilia Stokkeland og overingeniør Terje Nordeide fra Oslo kommune.

De startet dagen på rådhuset, og begynte rusleturen ved Lille Lungegårdsvann. Her fikk juryen se hvor kanalen gikk til Store Lungegårdsvann før den ble fylt igjen i 1926. Kommunens representanter fortalte om arbeidet for å åpne denne vannveien igjen.

Ferden gikk videre opp Strømgaten, forbi Grieghallen og opp på Nygårdshøyden.

Mogens Lock Hansen fra Grønn etat forteller jurymedlemmene kjapt om Nygårdsparkens historie, at det er narkotikaproblemer her, og at parken skal rustes opp.

– Det er lagt inn midler til oppgradering av parken, nikker Bente Florelius fra Bergen kommune.

Følget gikk gjennom parken, ut nede ved barnehagen og over til Marineholmen. Her pekte kommunens folk ut hvor gang— og sykkelbroen over til Damsgårdssundet skal stå klar neste høst.

– Mye imponerende arbeid, nikker jurymedlem Terje Nordeide anerkjennende.

Etter en pust i bakken på Vilvite, fortsatte juryen for å se på Store Lungegårdsvann.

Er vi bedre enn Trønderne på vann? Si din mening.

SER: Juryleder Ketil Kiran (f.v.) brukte øynene, Bente Florelius, Marit Aase og Mogens Lock Hansen viste og forklarte. FOTO: Alice Bratshaug
VANN: Tema for årets bymiljøpris er vann. Kommunen viste frem flere av sine prosjekter for juryen. Disse illustrasjonene viser en åpen vannkanal mellom Smålungeren og Store Lungegårdsvann.
”Nåløyet” Fjøsangerveien langs Bergen Storsenter, sett mot sør.
”Terminalvann” under sørenden av Bygarasjen. Skisse av kanal langs bussterminalen.