I neste uke vedtar Stortinget å bygge Hardangerbrua og denne utbyggingen presser frem en omfattende utbygging av riksvei 7 over Hardangervidda.

Stortingsrepresentant Trond Helleland (H) er ikke i tvil.

— Hvis trafikken på riksvei 7 over Hardangervidda øker som følge av ny bro, må vi få en utbedring av veien. Da må vi finne løsninger som sikrer villreinens vandringer. En løsning vil tvinge seg frem, sier Helleland, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Helleland, som er fra Hallingdal, mener det er naturlig at riksvei 7 blir en del av stamveinettet.

— Utbedring på vidden, broen og planer for resten av strekningen vil korte ned turen mellom Oslo og Bergen med 45 minutter, sier han til Aftenposten.

Generalsekretær Rasmus Hansson i Verdens Naturfond mener sikring av villreinens vandringer på tvers av riksvei 7 er nødvendig uansett, og han synes ikke én milliard er for mye.

— Her snakker vi om den største villreinstammen i Europa. Globalt er dette en unik ressurs. Når man ser på hva som brukes på veier her i landet, så er iallfall dette formålet verdt pengene, sier Rasmus Hansson.

VINTERÅPENT: Argumentene for vinterbrøyting på Hardangervidda endrer seg fra år til år. Det samme gjør argumentene mot vinterbrøyting. Nå er det aktuelt å lage tunneler for reinen.
Arkivfoto: Knut Strand