EINAR H. SPANG

Ordføreren vil heller ikke dekke kostnadene for Slottet sitt tilleggsfølge, og instruerer hotellet om å sende regningen på 2071 kroner for dem til Slottet.

Ordførerens pruting på vinslanter, seks flasker hvitvin og blomsterregningen — innebærer at han ber om å få regningen redusert med 10.015 kroner.

Fem viner og slanter

Til middagen med graven fjellaure til forrett, hardinglam fra Fykse til hovedrett og friske bringebær med issegl ble det servert tre viner.

Til forretten: Clevener de Heilingstein 1999, Alsace Frankrike.

Til hovedretten: Jaboulet cotes de Rhone parallell "45" 1999

Til desserten: Muscat Baumes de Venise 2000, Paul Jaboulet aine, Frankrike

I tillegg var det to alkoholfrie varianter. Til sammen fem forskjellige viner.

Til sammen gikk det med 63 flasker til servering - etter kongelig etikette - av et selskap på 71 personer. Dette mener ordføreren er i drøyeste laget og vil ha avslag - selv om han har gitt uttrykk for at han er innforstått med at det blir en del slanter ved et slikt arrangement.

Vil ikke kommentere

Ordfører Martin Vik vil ikke kommentere saken overfor Bergens Tidende, ut over å bekrefte at det er enkelte forhold på regningen fra hotellet han fant ikke var i samsvar med det som var avtalt. Han bekrefter at han har sendt et notat til hotellet. Men, det er ikke journalført hos kommunen.

— Selv om det hadde vært journalført, så ville et vært unntatt fra offentlighet. Når vi diskuterer innhold i regninger, så er ikke det et offentlig anliggende, sier Vik til Bergens Tidende.

— Har dere fått svar fra hotellet?

— Nei, vi har ikke mottatt noe svar ennå, men venter på en tilbakemelding. Jeg kan ikke se at dette er noe som interesserer offentligheten, mener Vik.

Taus og flau

At Vik ikke har mottatt svarbrevet 23. september, som ble sendt fra Sandven Hotell sin advokat, Erik Knudser 18. september, sier kanskje sitt om postgangen i kommunen.

Den ellers så meddelsomme hotelldirektør Tron Bach ved Sandven Hotell, er for en gangs skyld taus.

— Denne saken er så flau, at jeg ikke ønsker å kommentere den. På grunn av dens art, så er den brakt opp til bedriftens styre. Vil dere vite noe mer, så vennligst kontakt styrets formann, sier Bach.

Mistillitserklæring

— Jeg hadde håpet at denne saken ikke kom ut offentlig, sier styreformann for Sandven Hotell, Fredrik Mehn Andersen.

— Det mest alvorlige i saken er at den er brakt opp på det høyeste politiske nivå i kommunen, i og med at det er ordføreren selv som foretar en slik henvendelse. Det kan ikke oppfattes som noe annet enn en mistillitserklæring. Det hadde vært noe helt annet om en kommunalt ansatt hadde stilt spørsmål om enkeltposter på en regning, sier Mehn Andersen.

— Når det er sagt, så mener hotellet at det har levert i henhold til forutsetningene.

— Hva svarer dere kommunen?

— Da vi oppfatter en slik henvendelse fra ordføreren som svært alvorlig, har vi bedt vår advokat Erik Knudser om å svare på vegne av bedriften, sier Mehn Andersen.

Med forundring

I et brev til ordfører Vik skriver advokat Knudser at han er forundret over at ordførere - uten fagkunnskap - i detalj gjennomgår gjennomføringen av serveringen.

Knudser ber om forståelse for at besøk fra kongehuset, som ikke skjer veldig ofte i Kvam, krever gode forberedelser og nøye, ja nærmest militær nitid og presis gjennomføring, uten pauser eller stopp, slik at serveringen av hensyn til gjestene kan bli smidig og behagelig.

«Jeg er ikke sikker på om en servering med innlagte pauser for overtømming av vinslanter fra nesten tomme flasker til nesten fulle flasker, eller oppsamling av slanter i tomme flasker ville ført til samme presise og stilfulle gjennomføring av serveringen og programmer», skriver Knudser.

Slantemugger

«Raskere ville det riktignok gå hvis slantene ble tømt i mugger, for eksempel med Hardangermotiv, noe uvanlig kanskje, det ville iallfall gi et klart signal om heradets sparsommelighet som vertskap for monarkiets representanter», heter det i brevet.

For fremtidig besøk anbefales ordføreren at heradet utarbeider en manual for omfang av blomster, skjenking av vin og øl, og hvordan det skal forholdes med slanter osv., slik at det lages særskilte prosedyrer med hensyn til gjestebud der Kvam herad er vertskap.

Siste: Etter klage fra ordfører Martin Vik har Sandven hotell i Norheimsund tirsdag gitt kommunen rabatt på vinregningen.

Men kommunen og hotellet er ennå ikke enige om hvem som skal dekke utgiftene til blomsterdekorasjonene under kronprinsparets besøk, opplyser styreleder Fredrik Mehn-Andersen ved Sandven hotell til NTB.