ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

De to tiltalte, en student (31) og en arbeidsledig mann (28), har begge nektet straffskyld for hendelsen.Bergen byrett har de siste dagene fått servert tre forskjellige versjoner av hendelsesforløpet, fornærmedes og de to tiltaltes. 28-åringen har forklart at han ikke engang kjenner sin medtiltalte, og aldri har sett ham før de møttes i retten.Ifølge tiltalen skal de to ha oppsøkt fornærmede på dennes bopel en septemberdag i fjor. Han skal ha blitt påført håndjern, og plassert i bagasjerommet på en bil. Deretter gikk turen til Sotra. De to røslige muskelbuntene skal ha truet med å kaste fornærmede på sjøen med et lodd rundt foten, og ha tvunget ham til å drikke bensin eller olje.De to tiltalte skal ha oppsøkt fornærmede for å kreve inn en gjeld på 25.000 kroner.Begge tiltalte er også siktet for andre forhold, men aktor trakk frem frihetsberøvelsen, volden og truslene mot gjeldsofferet som det vektigste argumentet bak kravet om halvannet års fengsel.Advokat Egil Jordan, som forsvarer den 31 år gamle studenten, la i sin prosedyre ned påstand om full frifinnelse for sin klient.Saken skulle ha vært avsluttet i går, men prosedyren fra advokat Eirik Nåmdal, 28-åringens forsvarer, måtte utsettes til i dag. Også han kommer til å legge ned påstand om frifinnelse.