— Dette er svært ønskelig sett fra Kirkens side. Våre ønsker om å få ansatt en egen prest ved det nye Hordaland politidistrikt er en av grunnene til at saken nå kommer opp på Bispemøtet i Tromsø, sier stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor.

I politiet i Bergen er man imidlertid mer reservert til tanken om egne prester i politiets rekker.

Kirkelig initiativ

— I øyeblikket synes det ikke å være noe spesielt behov for dette hos oss. Og da tenker vi også på det nye Hordaland politidistrikt som blir etablert fra nyttår, sier informasjonsleder Trygve Hillestad ved Bergen politidistrikt til Bergens Tidende.

Sekretæren for Bispemøtet, Knut Erling Johansen sier til Bergens Tidende at det er Kirkerådet som har tatt initiativ til å få ansatt prester ved de største politidistriktene. Dette er også bakgrunnen for at biskopene har satt saken på sin dagsorden.

Akutte situasjoner

— Bispemøtet skal drøfte rammene for en slik prestetjeneste og utarbeide forslag til instruks for politiprester. Ved Oslo politidistrikt har man allerede egen prest. Ved flere andre politidistrikter vurderer man det samme.

— Hvilke oppgaver skal de ha?

— I forslaget til instruks får de fire hovedoppgaver. De skal være personalprest for de ansatte i politidistriktene, drive opplæring av politiansatte, blant annet i etikk, og støtte og hjelpe politifolk som havner i akutte situasjoner. Dessuten er det ment at politiprestene skal være ressurspersoner i politiets kontakt med ofre, pårørende og personer som pågripes for kriminelle handlinger, sier Karlsen.

Ber om hjelp

Stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor sier at politiet i Bergen flere ganger har henvendt seg til Kirken for å få assistanse av prest i akutte situasjoner. Det finnes også en egen kirkelig beredskapsgruppe av prester i Bergensområdet. Denne gruppen ble blant annet benyttet i forbindelse med Sleipnerforliset for vel to år siden.

— Vi ser et behov for en egen prestestilling ved det nye og store politidistriktet i Hordaland. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra politiet, og håper å kunne få dette til, legger Taranrød til.