— Over helgen vil jeg ta kontakt med forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) og Høyres forsvarspolitiker i Stortinget, Bjørn Hernæs, for å få fart på erstatningssaken, sier Drevland til NTB.

Hun sier hun også vil ta ny kontakt med generalinspektøren for Sjøforsvaret om saken.

- Viktig sak

Drevland sier det har tatt for lang tid å avklare ansvarsforhold og erstatningsansvar etter at det er sannsynliggjort at foreldre har fått misdannende barn fordi fedrene ble utsatt for stråling mens de jobbet om bord i marinefartøyet «Kvikk».

Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen har nylig slått fast at faren for stråleskader var nesten femdoblet for mannskapet på KNM «Kvikk».

Elektronisk krigføring

KNM «Kvikk» ble fra 1987 til 1994 brukt som øvingsfartøy for elektronisk krigføring. Dette innebar at fartøyet hadde en ekstra sterk radiosender og radiomottaker om bord. Fartøyet var også den eneste båten som ble brukt til å prøve ut forskjellige typer kamuflasjemaling, ifølge Sjøforsvaret.

Tidligere har både Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og Norges Offisersforbund (NOF) etterlyst en respons fra Sjøforsvarets ledelse i Kvikk-saken.