Etter at Taubanetilsynet kom på uanmeldt kontroll og bestemte at banen måtte stenges, har Fylkesmannen, som gir konsesjon for drift av taubaner, på ny sett på forholdene rundt Ulriksbanen. Fylkesmannen anmeldte driftsselskapet og Thorbjørn Sirseth i februar.

Anmeldelsen ble levert etter en episode der en vaier hadde hoppet av sporet under passasjerfrakt. Uhellet medførte at tre Telenor-ansatte måtte fire seg ned fra den røde gondolen i tau. Før denne episoden skal det ikke ha blitt foretatt prøvekjøring, slik reglene for taubanedrift krever.

I tillegg skal banen ha blitt drevet ulovlig etter at driftstillatelsen ble midlertidig inndratt av sikkerhetsårsaker i fjor høst.

Vil ha utvidet etterforskning

Saken er i utgangspunktet ferdig etterforsket hos politiet, som nå vurderer hvilken reaksjon som skal gis.

Nå ber Fylkesmannen om at også uregelmessighetene ved Ulriksbanen de siste ukene blir etterforsket før politiet avslutter saken. Fylkesmannen ser alvorlig på at banen ikke ble stengt etter pålegg fra Taubanetilsynet 18. august, og har oversendt informasjon fra Taubanetilsynet til politiet.

Stengingsvedtaket kom etter tips om at banen blant annet hadde kjørt med dørene åpne. Taubanetilsynets inspektører oppdaget at banen kjørte med sikkerhetsstrømkretsen utkoblet. Denne strømkretsen styrer blant annet nødstoppknappen, og sørger for at banen ikke kan gå dersom gondoldørene er åpne.

Må stenge?

Fylkesmannen vurderer å inndra konsesjonen til driftsselskapet.

– Av hensyn til vår vurdering er det avgjørende å få avklart alle de faktiske forholdene i saken, også utover de to forholdene som allerede er politianmeldt. Vi viser til at saken er underlagt offentlig påtale, og vil anmode om at saken gis prioritet, heter det i brevet som er undertegnet av fylkesmann Svein Alsaker og avdelingsdirektør Rune Øpsen Bødtker.

I tillegg til de siste hendelsene har Fylkesmannen også fått nye tips om forholdene som førte til anmeldelsen i februar.

– Vi har også mottatt tips fra vitner som gir grunn til å tro at omfanget av passasjertrafikken den aktuelle perioden høsten 2005 har vært større enn hva som er erkjent, heter det i brevet.

Det er også kommet tips om at det har skjedd flere brudd på reglene om at banen skal prøvekjøres før passasjerkjøring.

STENGT: Politiet ble mandag tilkalt for å stenge Ulriksbanen etter at Taubanetilsynet fredagen før vedtok stenging etter en uanmeldt kontroll.
HELGE SKODVIN