Til neste år testar Vinmonopolet ut sitt nyaste konsept, tilpassa små distriktskommunar: Minipol med lite vareutval, få tilsette, utan toalett og pauserom, ingen lagerplass, og ope berre torsdag, fredag og laurdag.

— Vi er i sluttfasen med utgreiinga, og det er truleg grunnlag for å opna dei første utsala til neste år, seier Jens Nordahl, pressesjef i Vinmonopolet.

105 utan pol

Med Vinmonopolets vedtak sist veke om å opna tre nye utsal i Bergen, eitt nytt i Manger på Radøy og ni andre stader i landet, vil det neste år vera rundt 105 kommunar som ikkje har polutsal. Den nye typen miniutsal kan bli løysinga for Hordaland-kommunar som Fitjar, Sveio, Tysnes, Samnanger og Fusa.

— På teiknebrettet har vi sett føre oss rom på 45-50 kvadratmeter, utan lager, og med eit vareutval på rundt 200 av våre i alt 15.000 produkt. Det skulle dekka om lag 90 prosent av etterspørselen.

Ope tre dagar

— Opningstidene er tenkt fire timar torsdagar, fredagar og laurdagar. Du kan jo kalla det for Pol i butikk, men det blir våre eigne lokale og våre eigne tilsette, gjerne folk frå våre større utsal i nærleiken, seier Jens Nordahl.

Vinmonopolet går mot nedgang i omsetnaden i 2013, for første gong sidan tusenårsskiftet. Selskapet ser føre seg at dei nye miniutsala, internt omtalt som Kategori 1-butikkar, vil passa i kommunar med 3000-4000 innbygjarar, 120-160 millionar kroner i årleg detaljhandelsomsetnad, og gjerne med ein tettstad med rundt tusen innbyggjarar. Det må også vera eit handlemiljø med fleire forretningar der Vinmonopolet flyttar inn.

Fitjar er klar

— Hordaland er blant fylka der det er fleire kommunar som konseptet passar for, seier pressesjef Jens Nordahl.

Bladet Sunnhordland skriv i dag om at det nye konseptet kan bli aktuelt i Fitjar, som sist veke ikkje kom med på lista over dei tolv stadene som fekk tildelt nye utsal i 2014.

— Det nye konseptet vil vera eit godt alternativ for oss, seier Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll (H) til Sunnhordland.

PRESSESJEF: Jens Nordahl er pressesjef i Vinmonopolet
Vinmonopolet