Hans planer for et storstilt parkeringsanlegg i fjell baserer seg på bruk av togtunnelen fra Jernbanestasjonen til Bontelabo/Skoltegrunnskaien til inn— og utkjøring av biler. Planen gir også et tilbud til beboerne langs fjellsiden som i dag har bilene parkert i smale gater, smitt og smau. Anlegget vil ta halvannet år å bygge, og prisen er beregnet til 250 millioner kroner. Heiser til høyden - Vi tenker oss to heiser som forbinder parkeringsanlegget med Fjellveien og Skansen slik at folk der kan ha sine kjøretøy i fjellet under. Det vil gi mye bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy og bedre forhold for folk som bor i området, mener Terje Johan Skjelbred.Han forteller at heisene vil ha flere stopp i gatene under "endestasjonene" i Fjellveien og på Skansen. Øker handel og trivsel Han tror et slik anlegg også vil fremme næringsvirksomheten i Vågsbunnen og sørge for at det blir mer liv og handel i forretningene fra Bryggen og innover mot Marken, innbefattet Torget.- Det er på oppfordring fra Bergen Næringsråd jeg har utarbeidet planene, sier Skjelbred. Han karakteriserer det som et kinderegg med tre løsninger i ett skall; parkeringsanlegg, jernbanetunnel og tilbud for områdets beboere. - Jeg har lagt opp til et inn- og utkjøringsmønster basert på erfaringene fra de få bilfrie dagene som tidligere er testet av Bergen kommune. Inn- og utkjøring av biler skjer gjennom Rikard Nordråks gate og Finnegårdsgaten, mens beboerne i tillegg vil kunne kjøre inn- og ut av anlegget via Øvre Korskirkeallmenningen/Lille Øvregate. 1200 biler Et anlegg for rundt 1200 biler er utgangspunktet fra Terje Johan Skjelbred, men han sier at anlegget utmerket godt kan få en doblet kapasitet. Det er bare å plassere flere "siloer" inne i fjellet. Han vil nå presentere planene for Bergen Parkeringsselskap og gi dem førsteretten til å være med i prosjektet. Vil ikke de, finner vi andre aktører, sier Skjelbred.