• Folk som har mistet familiemedlemmer i ulykker, selvmord eller vold, må følges opp av helsetjenesten i ett år, sier sosiolog og forsker Kari Dyregrov ved Senter for krisepsykologi i Bergen.

Hun sier at folk i dyp sorg ikke selv klarer å ta kontakt.

— De vet ofte heller ikke hva slags hjelp de trenger. Derfor må kommunene ha rutiner som slår inn automatisk når noen opplever et traumisk dødsfall, sier Dyregrov til NRK Puls.

Det er ikke nok å bare ta en telefon for å høre hvordan det står til. Dyregrov mener at alle kommuner bør ha et kriseteam som tar kontakt med de berørte rett etter ulykken, både for å gi informasjon om hvilken hjelp som finnes, og om hvilke former for reaksjoner de pårørende kan vente seg. Dette mener Dyregrov bør pågå med jevne mellomrom i inntil et år etter den utløsende hendelsen.

Dyregrov mener det er en myte at folk til alle tider har taklet voldsomme dødsfall med sitt naturlig sosiale nettverk.

— Vi får stadig folk hit til Senter for krisepsykologi som bærer på 30 år gamle tap, som de aldri har kommet over. Så at alle klarer dette selv, det stemmer ikke, sier Dyregrov.