Tre måneder etter at Bybanen ble åpnet, vil administrerende direktør Svein Anders Dahl ha omkamp om navnet på stoppestedet som ligger nærmest VilVite-senteret. Nå har han sendt brev til byrådsleder Monica Mæland der han ber om at navnefastsettelsen blir revurdert.

Florida er gått ut på dato

Ukjent for mange

— Florida-navnet er kunstig, og er knyttet til en institusjon som ikke lenger har noen plass i folks bevissthet. Stedsreferansen er dessuten helt ukjent for dagens unge, argumenterer administrerende direktør Svein Anders Dahl ved Bergen Vitensenter.

Da stoppestedet skulle navngis, prøvde han å spille inn VilVite som et godt og naturlig valg. Bergenhus bydelsstyre landet imidlertid på «Florida», etter sykehjemmet ved samme navn.

Byrådet la for en måneds tid siden ett av sine ordinære møter til VilVite-senteret på Marineholmen. Der tok Dahl opp igjen tråden. Det endte med at han ble bedt om å forfatte en skriftlig henvendelse. Ingen skam å snu

  • Det er aldri for sent å snu. Dette var en gyllen anledning til å ta spørsmålet opp på ny. I min verden kan alle beslutninger revurderes og gjøre om, sier Dahl, full av optimisme.
  • Florida er gått ut på dato. VilVite vil være et mer fremtidsrettet navn som gir en bedre stedsreferanse for både byens besøkende og tilreisende, reklamerer han.

Kommunaldirektør Robert Rastad opplyser at byrådslederens avdeling har sendt brevet over til byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø.

  • Vi har bedt om at det blir opprettet en sak som oversendes Bergenhus bydelsstyre, sier Rastad.
Dette med navn er alltid vanskelig. Nær sagt uansett vekker det følelser

Ole-Jørgen Johannessen, navnegransker

Mye frem og tilbake

Det er i stor grad bydelsstyrene som har fastsatt navnene på Bybane-stoppene, men valgene måtte godkjennes av kommunens navneråd. Nå er dette rådet lagt ned.

Det har vært strid rundt navnene på flere av stoppestedene langs Bybane-traseen. Heftigst var diskusjonen rundt stoppet før Nesttun. Valget sto mellom Hop og Troldhaugen. Etter mye frem og tilbake endte det med Hop.

Likeledes var det delte meninger om stoppet ved Jernbanen skulle hete nettopp det, eller Nonneseter. Bergenhus bydelsstyre holdt på det siste, og slik ble det. Langt fra Brann stadion

Og stoppet som tilskuerne på Brann stadion benytter, kunne like gjerne hett Nymark, Minde eller Schweigårds vei som Brann stadion.

  • Det siste er kanskje det minst naturlige, sier Ole-Jørgen Johannessen, førsteamanuensis i navnegransking.

Sognsvannsbanen i Oslo har et stoppested som heter Ullevål stadion, men det ligger kloss i fotballarenaen. Bybanen og Brann stadion er på langt nær naboer på samme måte.

  • Dette med navn er alltid vanskelig. Nær sagt uansett vekker det følelser, sier Ole-Jørgen Johannessen.

Han er en av to statlige navnekonsulenter på Vestlandet. Fordi han kan få diskusjonen rundt Florida og VilVite på sitt bord, vil han ikke si sin mening om denne nå.

Men kanskje har byrådsleder Monica Mæland løsningen:

— Det kan være en spennende idé å endre navn til Florida-VilVite, sier hun.

Hva bør stoppet hete? Si din mening.