Frp er villig til å støtte bryrådspartiene Høyre, KrF og Venstre i et salg av Gaia AS mot at dette skjer alt i år. Fra før har byrådspartiene en avtale med Arbeiderpartiet om at Gaia ikke skal selges i 2006. Til gjengjeld støttet Arbeiderpartiet de tre partienes budsjettforslag.

Ohnstad frykter nå at Høyre, KrF og Venstre skal bryte sin del av avtalen for å få gjennom et salg av Gaia. Derfor har han sendt et brev til partiene og ber dem skrive under på en presisering av løftene.

I gårsdagens møte i Komité for finans og næring gjorde Ohnstad det helt klart hva konsekvensen blir, hvis byrådspartiene støtter forslaget fra Frp:

— Gjør de det kan de i alle fall glemme oss i diskusjonen om budsjettet for 2007.

Byrådet kan også miste Arbeiderpartiets støtte i andre saker.

Her er brevet:

Budsjettsamarbeid mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet for 2006.

Fortolkning av budsjettavtale om Gaia AS/BIR AS

På bakgrunn av forslag fremmet av Fremskrittspartiet i Komité for Finans, Kultur og Næring 14. juni 2006 er Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet enig om følgende:

Som en konsekvens at inngått budsjettavtale mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet er partiene enig om at det verken kan fremmes sak til Bergen bystyre om salg av aksjer i Gaia AS eller oppstart av en prosess om nedsalg av Gaia aksjer i 2006. Byrådspartiene og Arbeiderpartiet er videre enig om byrådspartiens forslag om å si nei til en fusjon mellom Gaia AS og HSD ASA, slik det fremkommer av fusjonsplanen til selskapene,

ikke er i strid med inngått budsjettavtale.

Bergen, 15. juni 2006.

VIL FORNYE LØFTENE: Arbeiderpartiets Terje Ohnstad vil ha et tydelig svar fra byrådspartiene på hvordan de tolker budsjettavtalen med Arbeiderpartiet. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE