— Det må komme en nytt og offentlig nedsatt kommisjon allerede i år. Den bør nedsettes like etter at Kirkemøtet har hatt sin første og foreløpige behandlingen av stat/kirkespørsmålet til høsten. Det er ikke nødvendig at staten venter med å nedsette sin kommisjon til Kirken selv har sluttbehandlet den stat/kirkeinnstillingen som ble lagt frem sist torsdag, sier biskop Hagesæther til Bergens Tidende.

Biskopen i Bjørgvin har selv sittet i stat/kirkeutvalget som la frem innstillingen «Samme kirke - ny ordning,» Her foreslås det full religionsfrihet i Norge og omfattende endringer i dagens statskirkeordning.

Kongens stilling

Hagesæther mener at en ny kommisjon må nedsettes av Stortinget og Kirkedepartementet. Den må blant annet utrede konsekvensene av at Den norske kirke må tas ut av Grunnloven dersom dagens statskirkeordning opphører. Det er også viktig å få avklart kongens status i forhold til en ny kirkeordning, og de politiske, kulturelle og nasjonale konsekvensene av at staten ikke lenger skal ha styringsrett over Kirken.

— Den stat/kirkeinnstillingen vi la frem torsdag, er Den norske kirkes egne forslag. For å gi hele stat/kirkespørsmålet legitimitet i folket er det viktig at denne saken løftes opp på et nasjonalt nivå. Kirkeordningen er ikke bare Kirkens sak, men dreier seg om hele folket og nasjonen.

Nei til folkeavstemning

I avisen Vårt Land har biskop Gunnar Stålsett tatt til orde for at Statskirkens fremtid bør avgjøres i en folkeavstemning. Bjørgvinbispen er uenig med sin kollega i Oslo.

— Stat/kirkespørsmålet har så mange følelsesmessige sider og samtidig så omfattende kirkelige konsekvenser det ikke egner seg for en folkeavstemning, der man skal si ja eller nei på et forenklet grunnlag. Denne beslutningen bør derfor tas i kirkelige og politiske organer. Når det er sagt, er det viktig å få innspill og synspunkter fra et så bredt lag av folket som mulig. Derfor håper jeg at ikke minst ale menighetsrådene tar utfordringer de nå får til å uttale seg om retningen videre med en svært kort tidsfrist, som er satt til 1, juli. Det kan lett skape frustrasjon i menighetsrådene når man må gå inn i store og vanskelige temaer i løpet av kort tid. Men jeg antar at dette bare blir en av flere høringsrunder, sier Hagesæther.