– Vi ønsker dette for å få en samlet konklusjon om årsaken og en samlet anbefaling av tiltak for å hindre lignende ulykker, sier daglig leder i stiftelsen, Jan Harsem, til NTB.

I et brev fra stiftelsen til Riksadvokaten og til flere departementer heter det at de utredningene som i dag foreligger om forliset, ikke er fyllestgjørende.

– De må vurderes som delutredninger og forstås i lys av kyststatens og flaggstatens partsinteresser. Det forvansker situasjonen ytterligere at Norge som kyststat har motforestillinger mot en bred gjennomgang av ulykken i samarbeid med flaggstaten, fordi Norge lar rettslige prosesser påvirke sine forpliktelser som kyststat, heter det i brevet.

Første rapport Den første rapporten om forliset fra kyststaten Norge forelå om lag et halvt år etter at forliset fant sted i Vatlestraumen på Vestlandet 19. januar i 2004. Dette var en skipsteknisk gransking foretatt av Sjøfartsdirektoratet som tidligere samme år anbefalte at Norge burde ta ansvaret for en bredere havarigransking.

En slik gransking er ikke gjennomført, men i vår kom den obligatoriske havarirapporten fra flaggstaten Antigua og Barbuda.

Alvorlig feil Harsem sier at de to rapportene er preget av innbyrdes motsetninger. Men i rapporten fra flaggstaten kommer det også fram nye opplysninger. Her påpekes det at sikkerhetssonen mellom den hvite lyssektor og en kritisk grunne i Vatlestraumen er mindre enn en skipsbredde for store skip som Rocknes, noe som anses utilstrekkelig etter internasjonale normer.

– Flaggstaten påpeker således en alvorlig feil ved farleden som Stiftelsen Skagerrak ikke vet om norske myndigheter har erkjent. Vi vet heller ikke om denne påståtte feilmerking er utbedret, heter det i brevet fra Skagerrak.

Manglende samarbeid I rapporten fra Antigua og Barbuda går det fram at man ikke har kunnet vurdere de bakenforliggende årsakene til ulykken på grunn av manglende samarbeid med kyststaten Norge. Dermed er man, ifølge rapporten, avskåret fra å komme med forslag om forbedringer som kan hindre gjentakelse av «Rocknes»-forliset og lignende forlis.

Norske myndigheter begrunner mangelen på samarbeid med at det er i gang rettslige prosesser etter ulykken. Myndighetene vil med andre ord ikke samarbeide fordi det kan gripe forstyrrende inn i de rettslige prosessene som er i gang.

Saksøkt Staten er, ifølge Harsem, saksøkt av eierselskapet til MS «Rocknes» i forbindelse med ulykken. Det skal også være reist erstatningssøksmål fra pårørende til personer som omkom under forliset.

Skagerrak har helt siden januar 2004 tatt til orde for en bred og uavhengig gransking av forliset. Brevet til Riksadvokaten og flere departementer er tredje gang stiftelsen fremmer et slikt krav.

– Så vidt jeg forstår, har både Rederiforbundet og skipets rederi gitt uttrykk for at de savner en bredere utredning. Det er jo også noe man må kunne forvente etter at 18 personer omkom i forliset, sier Harsem til NTB.

EIRIK BREKKE