ATLE ANDERSSON

Fylkesordføreren i Hordaland har, ifølge Naturvernforbundet, skapt forvirring om sin holdning til Statoils planer om å bygge gasskraftverk på Mongstad. Samme dag som Statoil offentliggjorde planene, 1.juli, uttalte hun i en pressemelding:

«Jeg går ut fra at regjeringen vil gi de nødvendige tillatelser til dette prosjektet som jeg ser som et viktig industri— og miljøprosjekt».

27.juli uttalte hun til Stavanger Aftenblad:

«Forurensende gasskraftverk vil eg ikkje ha».

Rollefordeling

Overfor BT avviser Torill Selsvold Nyborg at hun har slått kontra. Hun er positiv til Mongstad-utbyggingen, selv om Bondevik-regjeringen i Sem-erklæringen slår fast at det ikke kommer på tale å gi grønt lys til flere gasskraftverk uten CO2-håndtering.

Et gasskraftverk på Mongstad vil øke de norske CO2-utslippene med 900.000 tonn i året.

— Jeg har en rolle som regional utvikler der min oppgave er å pushe på for å få fart i næringsutviklingen i fylket. Samtidig har jeg respekt for at partiets regjeringsmedlemmer er bundet av Sem-erklæringen, sier Selsvold Nyborg.

Hun gjør regning med at den betente saken blir tema i KrFs landsstyre, trolig alt i september. Selsvold Nyborg mener tiden er inne for tilhengere og motstandere til å forlate skyttergravene i gasskraftstriden.

«Må komme videre»

— Det er blitt en enten-eller-debatt. Nå må vi komme et steg videre, sier fylkesordføreren.

Selsvold Nyborg viser til fylkesutvalgets uttalelse på forsommeren. Her slutter partiene, minus SV og V, seg til Statoils planlagte energiverk og modernisering av Mongstad-raffineriet. Uttalelsen inneholder også en passus om at Statoil må bruke den mest miljøvennlige teknologien.

— Statoil er jo heller ikke interessert i å forurense mer enn nødvendig, sier Selsvold Nyborg, og legger til:- Det er klart CO2-utslippene er en uheldig side ved prosjektet. Derfor må utgangspunktet være at selskapet tar i bruk den teknologien som gir minst mulig utslipp. Dessuten vet vi nå at CO2 også kan være en ressurs, blant annet i industriell utnyttelse av bergarten anortositt, sier Selsvold Nyborg.

- Utkonkurrerer oss selv

Statoil håper et smutthull i lovforslaget om handel med klimagasser vil bane veien for Mongstad-kraftverket. Åpningen ligger i at det aller meste av kraften skal brukes til «egen eller tilknyttet virksomhet». Anlegget som skal produsere både varme og elektrisitet, vil dekke kraftbehovet både ved Mongstad-raffineriet og på Troll-feltet.

— Mongstad-prosjektet er spesielt fordi det er et lukket system med effektiv og svært god energiutnyttelse, mener Selsvold Nyborg.

— Dessuten importerer vi i dag kraft fra Polen, det tidligere DDR og Danmark. Mitt hovedpoeng i gassdebatten er at energinasjonen Norge må utnytte denne ressursen selv. Vi kan ikke lenger se på at industriarbeidsplasser forsvinner fordi vi utkonkurrerer oss selv ved å sende gassen til Europa, sier Selsvold Nyborg.

GASS-TILHENGER: - Frontene i gasskraftdebatten må ut av skyttergravene, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF). Hun er positiv til Statoils utbyggingsplaner på Mongstad.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN