Etter flere tilbakemeldinger om at krisesenteret for kvinner fungerer dårlig i forhold til både brukere og institusjoner det skal samarbeide med, vil helsebyråd Christine B. Meyer (H) ha ny drift av senteret.

— Jeg har tvilt meg frem til en løsning der vi inviterer ideelle organisasjoner til å inngå en samarbeidsavtale om driften, sier Meyer.

Det betyr at dagens krisesenterorganisasjon kan være med å søke om fortsatt drift. Meyer vil ikke gå inn på hvilke andre organisasjoner som er aktuelle.

Skjønnhetskonkurranse Hun kaller det en «skjønnhetskonkurranse», det vil si en anbudsprosess der det økonomiske ikke har betydning. Driften av krisesenteret i Bergen koster rundt fem millioner kroner i året, hvorav én million kommer fra kommunen og fire millioner fra staten.

— De vi inngår avtale med, må vise at de kan organisere senteret på en annen måte enn i dag, med mer ryddighet i rollene. Dessuten må kvaliteten i forhold til brukerne bli bedre, sier Meyer.

Krisesenteret er i dag drevet som en frivillig organisasjon, men har hatt seks fast ansatte i tillegg til de frivillige. Det har lenge vært store konflikter mellom de ansatte og de frivillige, som også blir betalt for sine vakter. Fem av de seks ansatte har til tider vært sykmeldt.

Urovekkende tilbakemeldinger - Konfliktnivået har vært veldig høyt, og det har gått ut over brukerne. Tilbakemeldingene vi har fått fra både brukere og institusjoner krisesenteret skal samarbeide med, har vært urovekkende, sier Meyer.

Hun orienterte i dag alle gruppelederne i bystyret om sin beslutning, og sier at det var enighet om løsningen.

— Jeg ønsker ikke en politisk konflikt rundt dette. Det er nok konflikter fra før. Dette er ikke en anbudsprosess i politisk forstand, men en måte å få bedre drift av krisesenteret, sier hun.

Fra nyttår er alle norske kommuner pålagt å ha et etablert krisetilbud til barn, kvinner og menn. Meyer håper å ha en ny driftsordning på plass i løpet av våren. I mellomtiden skal krisesenteret drive videre som i dag.