Sund kommune har engasjert konsulentselskapet Opus til å utrede alternativene for et nytt sotrasamband. Det alternativet som blir foreslått at kommunen jobber videre med er spenstig: En ny tofeltsbro som kun skal brukes av kollektivtrafikken samt gående og syklende. Den nye broen skal legges nord for den eksisterende broen.

— Er det billigste

Alternativet betyr med andre ord at biltrafikken må bruke dagens bro, også i fremtiden.

I Sund har de tidligere vært klare på at et samband i sør er å foretrekke, men så langt har de nærmest vært alene om det. Det er en av grunnene til at kollektivforslaget også har vunnet støtte i det politiske miljøet.

Aps Nina Glesnes sier at de vil fremme dette forslaget.

— Jeg mener dette er det mest fremtidsrettede forslaget, sier Glesnes.

Hun har også ledet arbeidsgruppen som har hatt ansvar for å forberede saken for kommunestyret.

— En kollektivbro vil være det aller billigste alternativet. Det betyr samtidig at en kan få mer midler til å bedre standarden på nord-sørkorridoren på Sotra, påpeker hun.

I tillegg er satsing på kollektivtrafikken i tråd med de statlige føringene.

Vil ha staten på banen

Kombinerer en kollektivutbygging med restriktive tiltak mot privatbilismen er håpet også at staten kan komme sterkere på banen.

— Dette vil være en voldsom kollektivsatsing som kan åpne for et prøveprosjekt med mer statlig finansiering, mener Glesnes.

Hun påpeker at også samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har uttrykt seg kritisk til løsningene som er lagt frem for det nye sotrasambandet.

Det som også er forlokkende for Sund, er at døren for en fremtidig utbygging i sør ikke lukkes fullstendig dersom en kun bygger en kollektivbro.

— En utbygging i sør på noe lengre sikt, kan også ta unna trafikk fra Bergen sentrum, påpeker Glesnes.

Vurderer mulighetene

Ordfører i Sund, Albrigt Sangolt, vil ikke si noe bastant om saken.

— Vi er blitt enige om å bruke litt tid på å vurdere mulighetene, sier Sangolt.

Han avviser likevel ikke forslaget kategorisk.

— Det har positive elementer i seg, men det er flere som har interesser her. Noen er nødt til å fire til slutt, sier Høyre-ordføreren.

Kommunestyrerepresentant Jan Kåre Strønen (Frp) holder fast på at Sund må jobbe videre for søralternativet.

— Vi mener fortsatt at det er det beste alternativet, sier Strønen.

- Liker tankegangen

Bystyrerepresentant for Ap i Bergen, Ruth Grung synes kollegene i Sund Ap tenker riktig.

— Bergen er opptatt av at byen ikke skal fylles opp med biler fra omegnskommunene. Vi må sørge for at det er kollektivtrafikken som tar unna veksten, sier Grung.

— Er det tenkelig at Bergen kan gå for en ren kollektivbro?

— Ja, det er det, mener Grung.

Det tror likevel ikke byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

— Jeg synes tankene fra Sund er spennende, og prioriteringen av kollektivtrafikken er jeg helt enig i. Likevel tror jeg ikke en ny bro reservert for kollektivtrafikken kan ta unna veksten i trafikken. Blant annet er det betydelig vekst i nyttetrafikken fordi næringsutviklingen i vest er så stor. Det må vi ta høyde for når vi til slutt skal velge en løsning, sier Iversen.

Hva mener du om forslaget om en ny bro forbeholdt kollektivtrafikken? Si din mening.

Bergens Tidende