Selv Frp, som vanligvis er skeptisk til økte utgifter til byråkrati, støtter utvidelsen som vil gi politikerne ni lukrative stillinger å slåss om.

Minst to-tre av stillingene kan gå til Frp. For bykassen vil utvidelsen sannsynligvis bety en ekstrautgift på fem til seks millioner kroner.

Dette er planen

Etter det BT kjenner til, er dette planen:

  • To nye byråder, fra dagens fem til syv.
  • En ny komité, der både leder og nestleder skal lønnes på heltid.
  • I tillegg blir en nestlederstilling omgjort til heltidsstilling.
  • En ny politisk rådgiver for ordføreren.
  • Tre nye rådgivere i byrådet.

Byrådsleder Monica Mæland bekrefter at byrådspartiene, Høyre KrF og Frp er enige om at byrådet skal utvides med to medlemmer, fra fem til syv. Det er også enighet om at samtlige byråder skal ha hver sin politiske rådgiver. Dermed vil det i alt bli 14 heldagspolitikere i byrådssystemet mot dagens ni.

— Parlamentarismen er kommet for å bli. Konsekvensen er flere heldagspolitikere som må få skikkelig lønn, sier gruppeleder i Fremskrittspartiet, Liv Røssland.

Byrådsleder Mæland er helt enig:

— Vi har sett at arbeidsbyrden nesten har vært umenneskelig for de fem byrådene. Derfor er vi enige om at byrådet skal utvides og alle byråder skal rådgiver, sier hun.

En ny komité

Samtidig ligger det i kortene at bystyret inndeles i fem komiteer mot fire i dagens system. Det er også flertall for at samtlige komitéledere og nestledere blir heltidspolitikere. I dag er det bare to av fire nestlederne som har heltidsstilling på Rådhuset. Den nye komiteen skal behandle kultur- og næringssaker slik at finanskomiteen kommende periode utelukkende skal konsentrere seg om finanssaker.

Høyres gruppeleder, Hilde Onarheim sier at alle detaljer rundt komitésammensetningene ennå ikke er plass.

— Men vi har sett at arbeidsbyrden til finanskomiteen som også har hatt ansvar for kultur og næring er blitt i drøyeste laget. Derfor er det hensiktsmessig å dele den i to.

Terje Ohnstad, gruppeleder i Arbeiderpartiet, deler ikke Onarheims syn.

— Vi kommer til å gå imot denne utvidelsen. Den nye komiteen får ikke arbeidsoppgaver nok. Men om byrådspartiene vil gi fra seg flere oppgaver til bystyret, skal vi vurdere det, sier han.

- Nødvendig utgift

I dag lønnes heltidspolitikerne, kommunalråder og byråder, med 587.000 kroner i året. Rådgiverlønnene er lavere, for tiden vel 400 000 kroner. Til sammen vil uansett de ekstra utgiftene bli fem til seks millioner kroner.

— Nødvendige utgifter når vi først har parlamentarisme, mener Frps Røssland.

Høyres gruppeleder, Onarheim sier det slik:

— Fotballspillere har millionlønn. Det skulle bare mangle at ikke de som styrer byen skulle få utbetalt noen hundre tusen kroner hver for seg.

Honoraret for de menige medlemmene i bystyret skal også legges om. Trolig får alle et grunnhonorar på 20.000 kroner. I tillegg utbetales et honorar på 2500 kroner hvert møte som representantene deltar på.

Hvem som får jobbene, er langt ifra klart. Personkabalen vil ikke bli lagt før samarbeidspartiene har godkjent byrådsavtalen. Men byrådene fra Høyre, Frp og KrF, fordeles slik: 3-2-2.

Høvik, Tor