Dagleg leiar Tom Roger Øydne seier til Bergens Tidende at ruta ivil konkurrera korkje med Kystbussen elle Flaggruten, ettesom Risdal Touring vil ha nattrute mellom Sørlandet og Bergen.

Samferdslestyresmaktene i dei involverte fylka har for tida søknaden ute på høyring. Søknaden gjeld buss mellom Arendal og Bergen i kvar retning natt til fredag, laurdag, måndag og tysdag.

Risdal Touring har ingen ekspressruter i dag, men ventar ei avklaring i Samferdselsdepartementet på søknaden om ei ekspressbussrute mellom Kristiansand og Oslo.