Dette fremgår av den helt nye kirkemeldingen for Bergen. Kirkelig Fellesråd legger frem meldingen onsdag 31. oktober.

Blant de mange forslagene rådet lanserer, er at man ikke skal satse på bygging av nye og store kirkebygg i kommunen de neste årene. Dermed kan Sælen kirke, som innvies søndag 2. desember, bli det siste store kirkebyggprosjektet på atskillige år.

Nærkirker

I stedet går Kirkelig Fellesråd inn for å reise mindre og billigere nærkirker og sambrukshus, som både kan brukes til kirkelige og andre formål i nærmiljøene i nyere boligområder. Blant annet er det aktuelt å reise slike bygg i Ytrebygdsområdet i Fana og i Åsane.

I kirkemeldingen hevdes det også at det er behov for å pusse opp og restaurere kirkene i Bergen for nesten 200 millioner kroner. Det er innhentet tilstandsrapporter for kirkene. De tre middelalderkirkene i byens sentrum, Domkirken, Korskirken, Mariakirken trenger sammen med Nykirken ca. 130 millioner kroner av disse pengene for å bli satt skikkelig i stand etter mange års slitasje og fuktskader i tak og vegger.

Åpne kirker

Ellers foreslås det nye orgler i flere av Bergenskirkene. Kirkelig Fellesråd vil også at flere kirker bør være åpne for folk hele dagen. Man har også ambisjon om å gjøre Bergen til landets kirkemusikalske sentrum.

Dessuten varsler Kirkelig Fellesråd behov for økt satsing på omsorgsarbeid rettet mot ungdom. Blant annet tar man sikte på å opprette flere stillinger innen barne— og ungdomsarbeid.