Bergen SV ønsker å sikre alle barn plass i en barnehage i sitt nærområde, slik ordningen er for skolene. Partiet har nå utarbeidet en plan for hvordan dette kan oppnås, og hvor de nye plassene bør etableres. Bystyret vedtok i juni i år å bygge 1842 nye barnehageplasser innen 2015. Selv om målsettingen i den vedtatte planen er å gi alle barn barnehageplass i sin bydel, mener Bergen SV at byrådets utbyggingsplan er uheldig.

— De legger opp til store bilbaserte barnehager i randsonene av kommunen i stedet for barnehager der folk bor. Vi vil til livs barnehager som bygger på at foreldrene må kjøre bil for å levere barna. Det er verken bra for barna, foreldrene eller samfunnet, sier Simen Willgohs (SV).

Derfor ønsker partiet at det bygges ytterligere 1175 nye barnehageplasser. Partiet ønsker at natur- og friluftsbarnehager skal prioriteres.

Byggekostnadene til de 1175 barnehageplassene har partiet beregnet til å være mellom 360 og 420 millioner kroner.

— Planen er selvfølgelig realistisk. Den har sine summer, men essensen er at kommunen ikke har noen gevinst av å ha for få barnehageplasser, fordi staten dekker barnehagenes drift. Kapitalinvesteringene må kommunen uansett ut med, sier Willgohs.

SV har beregnet at man vil oppnå om lag 50 millioner kroner ekstra i statlige investeringstilskudd. Dette er basert på statens investeringstilskudd på 50.000 kroner pr. heltidsplass for små barn og 43.000 kroner for store barn.

- Slag i luften

Fungerende byrådsleder Harald Hove (H) mener planen bærer preg av lite realisme.

— De ønsker å etablere nye barnehager, noe som er positivt, men jeg klarer ikke se at de har funnet tomter å etablere dem på. Det virker som et slag i luften, sier Hove etter å ha lest SVs barnehageplan.

Hove mener det også vil være urealistisk å bygge barnehager uten at det legges opp til bilkjøring for foreldrene.

— Vi har prøvd så langt vi kan å etablere barnehagene slik at det ikke oppfordrer til økt bilbruk, men vi må samtidig være realistiske. Jeg tror vi aldri kommer dit at foreldre kan spasere eller ta Bybanen til barnehagen og samtidig oppnå full barnehagedekning. Dagens plan er basert på hvor det er mulig å etablere nye plasser. Ønskelister bringer sjeldent med seg nye barnehageplasser, sier han.

- Ikke full dekning

Bergen SV påpeker at dagens vedtatte plan ikke er tilstrekkelig for full behovsdekning.

— Med dagens vedtak vil det fremdeles være en utfordring å få plass til alle barn der man ønsker det. Men til forskjell fra SVs plan, kan vi peke på hvor de 1842 nye plassene skal komme. Det bringer oss et skritt nærmere full behovsdekning, sier Hove.

Willgohs bekrefter at planen ikke viser hvilke tomter de nye barnehagene kan bygges på.

— Vi har ikke en byrådsavdeling som kan se på konkrete tomteplasser. Denne planen viser hvor det er behov for plasser og hvor det bør bygges for å oppnå full nærbarnehagedekning.

Han mener tomtene vil være realistisk å skaffe dersom det er vilje for det.

— Det kan en gjøre på mange måter, som ved ordinært kjøp og salg, ekspropriering eller ved å bruke forkjøpsrett. Det viktige er at det blir bygget der barn bor og der det er behov for plasser, sier han.