— De to tunnelene Bjørkhaugtunnelen og Sætretunnelen må gjøres om for å tilfredsstille de nye EU-kravene til tunnelsikkerhet og rømingsveier. I den sammenheng har vi startet arbeidet med å lage en plan for firefeltsvei hele veien mellom Festtangen og Vågsbotn, sier regionveisjef Helge Eidsnes.

Statens vegvesen har i sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) satt av 400 millioner kroner til de to tunnelene. Det må imidlertid mer penger på bordet før hele prosjektet er finansiert.

Statens vegvesen utreder nå hvilke tunnelløsninger som skal velges på den aktuelle strekningen.

Eidsnes sier reguleringsplanarbeidet vil ta om lag to år.

Byggestart for arbeidet kan bli i 2016 eller 2017.

Den nye firefelts-veien er ulykkesutsatt og tvinger seg frem uansett, mener veimyndighetene.

— En eventuell ringvei Øst fra Nesttun til Arna aktualiserer dette prosjektet ytterligere, sier Eidsnes.

Bør motorveien bygges? Si din mening i kommentarfeltet!