Minipol er eit prøveprosjekt i Vinmonopolet med utsal som har avgrensa opningstid og vareutval, 120 produkttypar. Minipola skal vera sjølvberande.

Rosendal Utvikling viser til at Rosendal og grannebygdene har rundt 2000 innbyggjarar. I dag har folk i området nærmaste Vinmonopol-utsal i Odda og på Husnes, som opna før jul 2001.