Fiskeridepartementet har tidligere foreslått en begrensning på 50.000 tonn totalt i oppdrettsanleggene i Hardangerfjorden.

Nå vil regjeringen utvide området der det maksimalt kan stå denne mengden til å omfatte de ytre delene av fjorden.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) opplyste dette da hun sammen med miljøvernminister Erik Solheim (SV) besøkte lakseelver og oppdrettsnæringen i Hordaland onsdag.

Bakgrunnen for de utvidede begrensningene er arbeidet med å redusere problemene som oppdrettsfisken skaper for villfisken.

Berg-Hansen opplyser at det i dag kan stå opp til 79.000 tonn fisk i anleggene i området. Hun sier at forslaget som nå skal ut på høring særlig tar hensyn til mindre oppdrettere.