— Det er en selvfølge at at den nye loven må følges opp med økte ressurser til politiet, sier KrFs næringspolitiske talskvinne, Rigmor Andersen Eide.

Det synes ikke regjeringen. Den mener at dette ikke er noen forutsetning for å iverksette ordningen med båtførerbevis.

Bergens Tidende skrev i går at politiet ikke har ressurser til å gjennomføre egne kontroller på om båtførere under 30 år har båtførerbevis. Derfor risikerer få båtkjørere å bli tatt for å kjøre ulovlig.

Da næringskomiteen nylig la frem sin innstilling, gikk KrF, Frp og Høyre sammen om følgende merknad: «Kontrollnivået til sjøs bør økes betraktelig. Dette vil føre til økte kostnader og ekstra årsverk».

— Liksomlov - Vi kan ikke forvente at politiet prioriterer denne nye kontrolloppgaven i dagens trange økonomiske situasjon. Politiet må få tilleggsbevilgninger fra staten. Ellers blir dette fort en liksomlov, sier Andersen Eide.

— Hvis ikke lovforslaget følges av mer penger og flere kontroller, fører det til at folk ikke får den nødvendige respekten for den nye loven. Skal loven ha noen hensikt, må det bli flere kontroller, sier Per Roar Bredvold (Frp), som også sitter i Stortingets næringskomité.

Næringsdepartementet har beregnet at det i dag utføres ca. 12.000 årlige kontroller på sjøen. For å opprettholde nivået, kreves det en tilleggsbevilgning på 1,4 millioner kroner. Skal kontrollnivået økes til 50.000 i året, må det bevilges 20 millioner friske kroner. Da vil politiets sjøtjeneste bli tilført 15 ekstra årsverk. Men disse pengene har ikke regjeringspartiene.

- Må følge opp - Hvis vi først har vedtatt en ny lov, må vi også bevilge penger til å følge den opp, sier KrFs næringspolitiske talskvinne.

— Vi synes det er merkelig at vi og KrF er alene om å mene dette, sier Bredvold.

Andersen Eide registrerer at det i politikretser er usikkerhet rundt straffenivået for dem som kjører ulovlig.

— Loven bærer dessverre preg av dårlig håndverk. Vi etterlyser klare regler for både størrelsen på foreleggene og andre sanksjoner mot båtførerne, sier Rigmor Andersen Eide.

FAKSIMILE: I BT i går kom det frem at politiet ikke prioriterer kontroller av båtførerbevis.