Bompengeselskapene driver unødig kostbart, mener Vegdirektoratet.

Direktoratet gjennomførte i fjor en revisjon hos 13 av 45 bompengeselskaper og påviste en rekke kritikkverdige forhold.

Etter at selskapene har fått kommentere revisjonen oversendte veidirektør Olav Søfteland denne uken en samlerapport til Samferdselsdepartementet.

Misbruk

— Vi ber i første omgang departementet avklare om selskapene skal følge de regler som gjelder for offentlig virksomhet. Vi vil senere komme tilbake med forslag til hva som kan gjøres for å effektivisere innkrevingen, sier veidirektør Olav Søfteland.

Revisjonsrapportene ble offentliggjort i desember i fjor, og vakte stor oppmerksomhet. I Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap, som har ansvaret for Trekantsambandet ved Stord, måtte styreleder gå av.

Både dette selskapet og andre bompengeselskaper hadde brukt bompengene til formål som de ikke skulle brukes til, ifølge Vegdirektoratet.

Blant annet var det arrangert dyre utenlandsturer og seminarer for ansatte og styremedlemmer.

Kritikk står fast

— Vi sendte revisjonsrapporten til alle selskapene for at de skulle kommenter dem.

Kritikken mot selskapene står fast, også etter at vi har fått inn kommentarene, sier Søfteland til NTB.

Han opplyser at enkelte merknader i rapportene er strøket etter opplysninger fra selskapene.

De fleste merknadene er opprettholdt. Dette gjelder blant annet kritikk av dyre utenlandsturer der statlig regulativ er overskredet og der bompengeselskaper har betalt for ektefeller, det gjelder også lønnsfastsettelser i selskapene og bruk av midler til utenforliggende formål.

Offentlige?

Bompengeselskapene reagerte på revisjonsrapportene blant annet med å få laget en juridisk utredning der det hevdes at selskapene ikke er offentlige, men derimot skal følge aksjelovens bestemmelser.

Dermed skal ikke Vegdirektoratet blande seg inn i driften, fremgår det av utredningen som er laget på oppdrag av Norvegfinans, et fellesorgan for bompengeselskapene.

Vegdirektoratet er uenig i denne oppfatningen, men ber Samferdselsdepartementet om en avklaring. Deretter vil direktoratet komme med konkrete forslag til effektivisering av bompengeinnkrevingen.

5 milliarder

Det fremgår av rapporten at innkreving av bompenger her i landet har kostet 5 milliarder kroner siden 1990. 10 mil motorvei kunne vært bygd for innkrevingskostnadene, skriver veidirektør Søfteland i rapporten til departementet. I fjor gikk 380 millioner kroner eller ca. 12 prosent av 3,1 milliarder bompengekroner til innkreving.