Rune Valderhaug

Nå inviterer senteret sammen med Kirkens Bymisjon og Emmaus-bevegelsen til et eget seminar om trosdialog. Det skjer på Diakonissehjemmets høyskole på Haraldsplass tirsdag 10. juni.

— I en tid der livssynsmonopolet er borte og pluralismen rår i samfunnet, er dialog mellom religionene og livssynene en stadig større utfordring. Ikke minst for oss kristne er det viktig å kunne snakke med og lytte til representanter for andre religioner og livssyn, uten å måtte forkaste vår egen tro, sier Rasmus Lassen (bildet).

Dialog i Bergen

De to hovedforedragsholderne på seminaret er den svenske dominikanerpateren Bernhard Durel og emmauspresten Anne Hege Grung. Durel har arbeidet mye med meditasjon inspirert fra Østen, og med å legge til rette for dialog mellom mennesker av ulik tro. Grung er medforfatteren av boken «Dialog med og uten slør» som tar opp dialogen mellom kristne og muslimske kvinner.

Rasmus Lassen mener det er et økende behov for dialog mellom mennesker med ulike religioner også i Bergen. I Bergen har man gjennom Emmaus-arbeidet drevet med dialogarbeid gjennom ukentlige meditasjonssamlinger i Nykirken og ulike temasamlinger.

Men Lassen håper at seminaret kan være med å etablere nye miljøer og steder der trosdialogen kan foregå og utvikles i Bergen. På seminaret vil deltakerne også bli inndelt i grupper, der man få prøve seg på dialog og å uttrykke tro og åndelig lengsel.

Åndelig lengsel

— Også for Den norske kirke er denne dialogen viktig. Vi lever i en tid der folkes åndelige lengsler bare blir sterkere. Stadig flere er på leting etter noe å tro på. Kirkemøtet har vedtatt at denne åndelige lengselen er en viktig sak, som Kirken må vie større oppmerksomhet. Da må den også etablere fora, der man kan møtes for til dialog og samtidig være trygge på egen tro og ståsted, mener han.

Dominikanerpateren Bernhard Durel skal også delta på et åpent kveldsseminar onsdag 11. juni på Diakonissehjemmets høyskole. Da er Dag Hammarskiølds «Veimerker» tema i form av både ord og toner. Svenske Martin Nilsson har laget musikk til noen av tekstene i Hammarskiølds berømte dagbok «Veimerker» som vakte stor oppmerksomhet da den ble utgitt etter hans død. Dette materialet blir presentert på temaseminaret. Etter at boken «Veimerker» har vært utsolgt i lang tid, har Lunde forslag nå utgitt den på ny i norsk utgave.