• Jeg tror alle vil tjene på større åpenhet om feil og feilbehandling i sykehusene.

Det sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Akuttmedisinsk seksjon, Helse Bergen.

— Det er klart vi gjør feil, og kanskje er risikoen for feil større i dag enn den var i «gamle dager», sier han.

Farlig utstyr, større risiko

— Årsaken til det er at i dagens moderne og høyteknologiske medisinske hverdag gjør vi bruk av utstyr som er svært effektivt, men også svært farlig hvis noe går galt.

— Eksempler?

— De fleste tilfeller skjer etter min erfaring i forbindelse med flytting og transport av pasienter fra en avdeling til en annen eller fra sykehuset og hjem eller til et annet sykehus. I en slik situasjon ser vi at viktig informasjon lett kan komme på avveie, noe som igjen kan resultere i feilmedisinering og feilbehandling, sier Brattebø.

Må lære av feil

— Hvordan er viljen hos helsepersonell til å innrømme egne feil?

— Den har tradisjonelt ikke vært på topp, men jeg håper og tror holdningene er i ferd med å forandre seg. Bare ved å gripe tak i enkeltepisoder og få en full gjennomgang av alt som har skjedd, kan vi avverge at det samme skjer igjen. Det nytter ikke å si at feil er «noe som skjer». Det lærer vi ingenting av, sier Brattebø.

Han ønsker seg en kultur der alle er åpne om sine egne feil og melder fra.

— Det er ikke snakk om å finne en syndebukk, men å lære av feilene og gjøre det bedre neste gang, sier han.