Nå vil politikere i Kristiansand og Bergen innføre makstid.

Maks 40 timer i uken og maks åtte timer om dagen ble mandag denne uken vedtatt som makstid i barnehagene i Kristiansand. I dag er åpningstiden maks ti timer, som blir redusert med én time samtidig med at makstiden innføres, skriver Vårt Land .

Neste uke behandler byrådet i Bergen et forslag fra byens barnehageråd som også skal begrense hvor mange timer barn kan være i barnehagen.

Byråd Filip Rygg fra KrF vil ikke si hva som står i hans forslag, men tidligere har han antydet maks ni timer om dagen.

— Vi har i stor grad regulert hvor lenge voksne kan være på jobben, mens det for barn finnes veldig få retningslinjer, sier Rygg, som med innstrammingen ønsker å hindre at barn blir i barnehagen i hele åpningstiden.