ý Mobbing er et så alvorlig problem blant barn, unge og voksne at vi må finne nye veier å gå for å bekjempe dette ondet. Et alternativ er å få en lov mot mobbing. Den må si noe om straffansvar for den som mobber andre, sier Helga Johannessen, leder i Anonyme Foreldre Av Mobbeofre (AFAM), til Bergens Tidende. Det er AFAM som sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner arrangerer konferansen i Bergen i helgen. Bemerkelsesverdig AFAM ble startet i Bergen for et par år siden av foreldre som selv hadde opplevde den lidelse mobbing påførte både barna og familien. De følte seg maktesløse fordi skolen i for liten grad maktet å hanskes med problemene. Fra hele landet tok foreldre kontakt. På kort tid ble foreningen landsomfattende. Like bemerkelsesverdig er det at foreldrene nå arrangerer den første nordiske foreldrekonferanse om mobbing.Konferansen åpnes på Hotel Terminus i Bergen fredag ettermiddag og avsluttes søndag. 55.000 barn plages Blant foredragsholderne finner vi professor Dan Olweus, en av Nordens fremste forskere på mobbing, Therese M. Myrtvedt, som selv har opplevd mobbing på kroppen, rektor Per Fladmo, psykolog Randi Nordvoll, pedagog Jan Einar Svendsen, Stig Slaatten og Erik Andersen fra Politiet, Jan Mossige fra Barneombudet og stortingsrepresentant Ursula Evje.ý Bare i Norge er 55.000 barn årlig plaget av mobbing. Vi må sammen finne en vei å gå for å hanskes bedre med de alvorlige problemene, sier Helga Johannessen til Bergens Tidende. Hun håper konferansen kan peke på nye løsninger for å bekjempe mobbing.Selv er hun stolt over at nettopp foreldre i Bergen kan arrangere denne viktige konferansen. Hun synes det gir håp å stå sammen med andre foreldre på nordisk basis. Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet har gitt AFAM 50.000 kroner i støtte til arrangementet, men ingen fra departementet er påmeldt. ý Det er vi svært overrasket over. Vi føler at vi ikke tas skikkelig på alvor av skolens øverste politiske ledelse, sier Helga Johannessen.