Bryggen Private Gårdeierforum og Bryggen Vel vil komme i gang så snart som mulig. De ønsker seg både uteservering, salg av varer fra butikkene og stands for kunstnere og håndverkere. Interessen blant dem som driver næring i bryggerekken er stor. Og de er klare til å sette i gang allerede i sommer.

Levende kulturminne

— I dag spaserer turistene forbi på fortauet. Vi må bruke det frigitte arealet til å få dem til å stoppe. De må kunne sette seg ned, studere bygningene i ro og mak, få seg en matbit, gjerne tradisjonelle retter som har med Bryggens historie å gjøre. Og området må brukes til å invitere gjestene inn i selve Bryggen. Dette er et av verdens kulturminner. Da må vi også være litt globale i vår måte å ta imot gjestene på. Det betyr at vi må kunne se for oss at det er liv her også ut over kveldene og på søndagene. Vi ser for oss et levende kulturminne, der næringsvirksomhet går hånd i hånd med formidling av historie og kunst og kultur, sier Kjetil Hauge og Harald Viken.

De to representerer henholdsvis gårdeierne og brukerne.

— Essensen er at Bryggen på sikt må kunne bli like viktig for byen som den en gang var, men tilpasset en moderne tid, sier Hauge.

«Tiltalende bruk»

Planavdelingen i Bergen kommune inviterte tidlig i mai aktørene på Bryggen til å komme med forslag til hvordan det frigitte området skal brukes. Det er først om fire år at det er mulig å komme i gang med den varige utformingen. Frem til da vil planavdelingen gjerne sikre seg «tiltalende bruk» som det heter i invitasjonen. De private eierne og brukerne ber nå om et møte for å kunne diskutere hvordan arealet kan utnyttes.

— I år og neste år blir en tid for å prøve og feile. Vi kan ikke investere mye i midlertidige løsninger. Vi må bruke denne perioden til å finne ut hva som er best når området skal opparbeides endelig, sier Viken.

— De som har tilhold her hele året er også de som må få bruke området foran Bryggen. Det er også de som jobber med å ta vare på anlegget. Alle vi som er brukere vil stå samlet, med en felles identitet. Og det er viktig at bedriftene innendørs også speiles utenfor, sier Viken

Spennende handleområde

Hauge mener at Bryggen kan bli en spennende handleområde også for byens innbyggere.

— Bryggen bør bli en del av bergensernes handlemønster. Det er gjennom bruk at bygningene tas best vare på, og jeg håper at det kan være levelig for spesialbutikker inne i bygningsmassen. Det er mange tomme lagerrom som kan bli særpregete butikklokaler. Handlegater og kjøpesentre er dominert av de samme kjedebutikkene. Her på Bryggen må vi satse på små spesialiserte butikker. Bryggen må fylles med liv, sier Hauge.

Viken ser for seg at eventuelle leieinntekter fra det frigitte området kan settes inn i et fond som brukes til markedsutvikling av kulturminnet Bryggen.

Ble kjent med historien

— Det er også viktig å trekke med håndverkerne som holder til på Bryggen. De kan ha utstillinger og salgsboder - som igjen kan trekke publikum inn til verkstedene, sier Viken.

Hauge ser for seg at deler av området kan brukes til formidling av gamle håndverkstradisjoner som behandling av tømmer og rehabilitering av hus.

— Vi må også få opp interessen blant bergenserne. Vi vil gi byens innbyggere anledning til å bli kjent med sin egen historie. De gamle fjordabåtene kunne ha fått plass ved kaien foran Bryggen. Det ville ha vært et fint bidrag til å knytte oss til historien, sier Hauge.

Og Hauge har en drøm. At Bryggen kan få teaterforestillinger igjen, slik han selv har opplevd for lenge siden.

-Tenk deg at det ble spilt Holberg i bakgården her, under Festspillene for eksempel. Det hadde vært noe...

VIL VITALISERE: Kjetil Hauge og Harald Viken ønsker seg et vitalt og livlig område foran Bryggen.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN