— Vi vil anke til Fylkesmannen, sier Jostein Iversen i John Bauer-gymnaset.

For fylkeskommunen kommer også et annet aspekt enn offentlighetsloven inn når det gjelder lister fra de videregående skolene, nemlig konkurransen mellom private og offentlige skoler.

— Det er en forskjell på listene over elevene fra ungdomsskolen og de i videregående. Ungdomsskoleelevene har ikke valgt skole ennå. Men de som har begynt i våre videregående skoler er fylkeskommunens ansvar. Å levere ut listene over dem blir like tullete som at SAS skulle levere ut sine passasjerlister til Norwegian, mener Nils Skavhellen i opplæringsavdelingen.