Lederen av Elevorganisasjonen er overrasket over at rektor ikke har suspendert læreren ved skolen i Bergen.

— Det som har skjedd er svært alvorlig, uansett. Mulig læreren har hatt gode intensjoner, men slik det ser ut her kan han ha gjort en feilvurdering med alvorlige konsekvenser. Læreren bør i alle fall suspenderes til alle forhold i saken er klarlagt, mener Mohn Herberg.

Hun fremhever at terskelen for å legge en elev i bakken med fysisk kraft er svært høy.

— Da skal eleven være en fare for seg selv eller andre.

Mange skal ha reagert

Mange elever ved skolen skal ha reagert på angrepet på gutten. BT har også fått opplyst at de har reagert på at enkelte lærere skal ha forsøkt å stoppe elevprat om episoden.

— Det er helt uakseptabelt at de andre elevene ved skolen ikke skal få snakke sammen om det som har skjedd. Elevrådet bør ta tak i saken, men mest av alt er dette voksenpersonenes ansvar å rydde opp i, sier Mohn Herberg.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet, John G. Torsvik, mener skolen selv må vurdere dette tilfellet og hva som er riktig handlemåte.

— For meg ser det ut som skolen har håndtert saken på en god måte, med dialog med foreldre og planer om informasjonsmøte med elevene. Jeg forstår det slik at enkelte elever har reagert på at de ikke har fått lov å diskutere saken. Jeg tror heller ikke det er riktig å la elevene diskutere noe før de som sitter på helhetlig oversikt har informert dem, sier Torsvik.

Skal ha provosert

Utdanningsforbundets fylkesleder vil ikke være med på at en umiddelbar suspensjon av læreren nødvendigvis er korrekt fremgangsmåte.

— Suspensjon er for å sikre at det ikke skal skje igjen, mens saken utredes. Jeg går ut fra at skolen her har vurdert det slik at det ikke er fare for at dette skal gjenta seg. Og det at læreren ikke er suspendert, trenger ikke å bety at der ikke kan komme forføyninger på et senere tidspunkt, poengterer han.

Angrepet på 14-åringen skal ha skjedd i en sløydtime. BT har fått opplyst at ungdommen skal ha gått mot læreren og samtidig ha provosert ham verbalt. Den kraftige læreren skal ha tatt hardt i eleven og lagt ham kontant i gulvet. Eleven ble påført sterke smerter i skulderen og hånden og ble sendt på Legevakten med det som trolig er et brudd.

John G. Torsvik mener saken fremstår som svært kjedelig for alle.

— Det er en fallitterklæring å måtte ty til håndgripeligheter, kommenterer han.

I dag samler rektor ved ungdomsskolen elevene for å gi dem en orientering om saken.