Dette er tre av hovedpunktene i et omfattende program for å forbedre skolen som ble vedtatt på Høyres landsmøte i går formiddag. Dermed smeller partiet av startskuddet for en omfattende privatiseringskampanje av norsk skole.

Under Clemets kateter

Undervisning fra kateter blir ikke regnet som særlig kreativt i moderne pedagoikk. Men i går morges satt Høyres landsmøte og lyttet ivrig, men andektig, til undervisningsminister Kristin Clemet.

Og etterpå stilte de vel 300 «elevene» knapt et eneste spørsmål. I stedet brukte de debatten til å juble og lovprise innholdet i «lærerens» budskap.

Høyre og undervisningsminister Clemet vil omskape den norske skolen til verdens beste.

Kvalitetssikring og frihet er ifølge Clemet to viktige stikkord for å få dette til. Dessuten skal det bli langt lettere å starte privatskoler enn det er i dag. Høyre vil ikke lenger stille spesielle krav om at private skoler skal ha spesielle formål.

Fremdeles offentlig

Likevel understreket hun at den norske skolen i utgangspunktet skal være offentlig. Men det skal bli langt lettere å starte privatskoler.

Partiet vil også innføre prinsippet om at pengene skal følge elevene. Slik skal elevtilskuddene følge eleven uavhengig om skolevalget er privat eller offentlig. Elevtilskuddet skal også dekke både driftskostnader og husleieutgifter.