Bakgrunnen for forslaget er fartsregistreringar og registrerte ulukker på strekninga. Forslaget inneber at strekninga skal delast inn i soner der fartsgrensa blir senka til 60— og 70 kilometer i timen.

Vegsjefen ber no om at kommunen og politimeistaren på Askøy kjem med sine fråsegner til forslaget, melder Kystradioen..