— Vi vil at Stortinget skal tre sammen en måned tidligere enn i dag, sier Jette F. Christensen (Ap), stortingsrepresentant for Hordaland.

Sammen med partikollega Marit Nybakk og SVs Hallgeir Langeland, fremmet hun i høst et grunnlovsforslag om endring av stortingsrepresentantenes ferie.

Eller rettere sagt bestemmelsen om når Stortinget skal tre sammen. I dag diskuteres forslaget på Stortingets grunnlovsseminar.

Mye jobb i desember og juni

Christensen, Nybakk og Langelands er å trekke frem oppstartsdato til første virkedag i september. Nå samles Stortinget til høstsesjonen første virkedag i oktober.

— Vi bør samles tidligere fordi vi trenger å fordele arbeidet mer. Slik det er i dag, er arbeidsmengden i desember og juni ganske høy, sier Jette F. Christensen.

Fatter vedtak over midnatt

I realiteten er stortingsrepresentantene uansett på jobb i september, mener hun. Med kortere sommerpause og lenger høstsesjon, vil dessuten politikken kunne få mer oppmerksomhet, håper Christensen og de andre forslagsstillerne.

— Vi sitter i møter og fatter vedtak langt utover kvelden og noen ganger til over midnatt. Da er ikke akkurat pressebenken fullsatt, sier hun.

— Politikken fortjener og tåler dagens lys. Den behøver ikke besluttes i de mørke timer. Det er bedre med flere dager enn flere netter på Stortinget.

Som forslagsstillerne skriver, velger mange stortingsrepresentanter å bruke sommerpausen ting som å besøke sine fylker og lokallag, besøke bedrifter og skoler, eller ta lønnet sommerjobb.

— Men i september er mange i gang på Stortinget med møter i komiteer, saksforberedelser og lignende. Jeg har til gode å høre et godt argument for at vi ikke skal samles en måned tidligere, sier Jette F. Christensen.

I årene med stortingsvalg i september, ønsker forslagsstillerne å beholde oktober som oppstartsdato.