Dermed kan Gaia Reiser få konkurranse om passasjerene på de to busslinjene. Forslagene fra byråden for byutvikling skal drøftes på neste møte i Byrådet. Gaia kjører i dag Flybussen uten noen form for offentlig støtte, men får et kommunalt tilskudd på 1,5 millioner kroner til driften av servicelinjene.

Byråd Lisbeth Iversen mener at konkurranse om å få kjøre flybuss mellom Bergen sentrum og Flesland vil gi et utvidet tilbud, bedre kvalitet og lavere takster. I dag er det kun Gaia som har løyve for denne bussdriften. Flybussen kjører fire ganger i timen mellom Bergen sentrum og Flesland på hverdager, og tar 70 kroner for turen.

Bergen kommune har etter dagens regler ingen mulighet for å sette Flybussen ut på anbudskonkurranse. Men ifølge Iversen er det ikke noe i veien for å åpne for konkurranse i dette markedet, altså at flere busselskaper kan få konkurrere fritt om passasjerene. Dette kan enten gjøres ved å tillatte at flere busselskaper kan kjøre parallelt, eller ved å utlyse tilbudskonkurranse når dagens flybussløyve går ut ved utgangen av 2006. Byråd Iversen går inn for det første alternativet, og foreslår at flere busselskaper kan få tillatelse til å kjøre parallelt til og fra flyplassen, og dermed konkurrere fritt om å frakte flypassasjerene fra og med 2007.

Kjøringen av servicelinjene, som er et rutetilbud for eldre som har vanskeligheter med å bruke det ordinære rutetilbudet med busser, bør settes ut på anbud allerede fra 1. januar 2006. Målsettingen med dette er å få utvidet tilbudet til å gjelde et større geografisk område enn. Iversens mål er at et helt nytt og bedre tilbud om serviceruter kan settes i drift fra 1. juni neste år.