— Jeg føler vi ikke har helt oversikt over hva forslaget innebærer. Vi vil ha et svar fra departementet og ministeren om de reelle planene, sier Christensen. Først når det foreligger vil de politiske drøftingene starte.