– Det er en redsel i Kirken for å ansette homofile og lesbiske, sier Nils Jøran Riedl, studentprest på Handelshøyskolen BI i Oslo, og kirkepolitisk talsmann i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH).

Da han var ferdig utdannet i 1993 var han allerede offentlig kjent homofil, og fikk sin første jobbsøknad i retur.

– I søknaden må man oppgi sin sivile status. Jeg hadde inngått partnerskap, og det er ikke til å underslå at dette var årsaken til flere avslag.

Under årets kirkemøte skal homofilisaken igjen opp til diskusjon.

– Vi har sendt en oppfordring om at de må forholde seg til lesbiske og homofile arbeidere.

Prester, diakoner, kateketer og kantorer i denne gruppen har ifølge Riedl problemer med å få jobb.

– Jeg skulle ønske bispedømmene kunne bli enige om å kvotere dem inn i Kirken. Det hadde vært en positiv gest som erkjenner at Kirken ikke har hatt en god praksis.

I tillegg ønsker Riedl at Kirken skal ha vigselsrett og lage ritualer for velsignelse av homofile par.

– Holdningene til kvinner, slaveri og skilsmisse har endret seg i Kirken. Det er ikke grunnlag for å tolke Bibelen så ensidig når det gjelder homofili.

Nils Jøran Riedl.
Falch, Knut