TOR LEIF PEDERSEN

Førstekonsulent Stein Byrkjeland i fylkesmannens miljøvernavdeling sier til Bergens Tidende at kanadagås er art som er innført i Norge. I Hordaland begynte utsettingen i 1972, først i Bømlo og senere i Nordhordland. Bestanden har vokst og teller minst 30000 — 40000 individer i Norge og mellom 500 og 1000 fugler i Hordaland. Kanadagåsen veier mellom 4,5 og 5 kilo og tar til seg store mengder grønne vekster. Med slike mengder blir kanadagjessene et problem for landbruket ved at de beiter gress og legger igjen mye møkk etter seg. Omfanget er så stort at Gården på Herdla har merket en reduksjon i avkastningen.

— På denne bakgrunn har vi lansert et forslag om å åpne for jakt på kanadagås i naturreservatet på Herdla for å begrense bestanden, sier Byrkjeland. - Forslaget er sendt til høring hos miljøvernorganisasjoner, ornitologforeninger, Askøy kommune og eieren av Herdla gård. Forslaget går ut på at eieren av Herdla gård og folk fra Statens Naturoppsyn skal jakte på ordinært vis innenfor ordinær jakttid, sier han.

— Naturreservatet på Herdla er et attraktivt turområde for mange mennesker. Kanadagjessene er et markant trekk i landskapet. Selv om jakten etter forslaget vil foregå inne i fuglereservatet der alt fuglevilt er fredet, regner vi ikke med mange protester mot forslaget vårt. Det vil ikke være aktuelt med løssluppen skyting, og jakten vil skape minimal forstyrrelser for andre fugler og turgåere, sier Byrkjeland.

Forslaget har høringsfrist 1. desember.