— Åsane mangler helt vintersportstilbud. Nettopp i denne bydelen vil en ishall dekke et stort behov, sier Lasse Hauger, leder i Bergen & Hordaland Ishockeykrets, til BTV.

Et omland på 25.000 innbyggere er tilstrekkelig for sikre aktiviteten i en ishall. I Åsane, Arna og Nordhordland finnes 70.000 innbyggere. Her er mer enn nok grunnlag for å bygge en ishall.

Det er IKEAs samarbeid med idrettsmiljøet i Oslo som har fått Ishockeykretsen til å tenke i samme baner i Bergen. IKEAs leder i Bergen, Jostein Hatlebrekke, er slett ikke negativ til et samarbeid om en ishall, men foreløpig er det ikke plass til noe slikt. IKEA har kun fått tilsagn om å bruke 70 mål av området på totalt 120 mål. Skal det også bli plass til ishall, må politikerne åpne for større bruk av arealet. Det er heller ikke avgjort om IKEA får bygge.

Lasse Hauger ser for seg at hallen brukes både til ishockey, kunstløp, bandy og kjelkehockey/handikapidrett. Også skoler og barnehager vil ha stor glede av hallen. Utenom sesongen kan den benyttes til konserter, utstillinger og andre arrangement.

En hall på 35 ganger 66 meter i ytre mål med plass til garderober, lager, kafé og tribuner for 350 tilskuere vil koste 25 millioner kroner. Med tippemidler og momsrefusjon kreves ikke mer enn 10 millioner kroner i egenkapital.

Bergen fikk i Bergenshallen ishall nummer tre i Norge i 1968. I dag finnes det 30 ishaller rundt om i Norge. En planlegges ved Vestkanten, men Bergen ligger langt etter i tilbud på dette området til barn og unge. Det lider skøytesporten under.

Byråd Lisbeth Iversen opplyser at det skal være en høring om IKEAs utbyggingsplaner hos Fylkesmannen 1. november. Før den tid vil hun ikke si noe om mulighetene for en ishall.