Askeland er en av 32 ordførere som sa nei til asylmottak i kommunen i BTs rundspørring i alle kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Totalt var bare 9 av 59 kommuner positive til å få asylmottak i kommunen.

Men Askeland er opptatt av å få frem at avslaget ikke skyldes manglende hjertelag i kommunen.

— Dette blir for stort for oss alene. UDI stiller som krav at asylmottaket skal ha minst 70 plasser. For det første er det langt mellom bygningene som egner seg til så store mottak. For det andre krever det store ressurser som vi småkommuner ikke har.

Ny idé

Askeland lanserer derfor tanken om at flere kommuner kan samarbeide om å tilby tjenester til et asylmottak.

— Tolketjenester er for eksempel en knapphet i en så liten kommune som Radøy. Der måtte vi i så fall samarbeide med andre kommuner i Nordhordland.

Vertskommunene får dessuten ekstra press på skoleverket og helsetjenester. Selv om det kommer penger fra staten, er det ofte vanskelig å få tak i arbeidskraft og lokaler.

Regionsjef Atle Kleppe i UDI Vest hilser utspillet velkommen.

— Vi har fått lignende innspill fra andre kommuner, og synes det er spennende idé. Hittil har kompensasjonen gått til én vertskommune, men det bør være mulig å fordele dette. Her på Vestlandet har vi jo mange små kommuner, sier han.

På Sørlandet har Kristiansand og seks nabokommuner nylig lansert en tilsvarende idé. Også i Nord-Gudbrandsdal har ordføreren i Dovre gått inn for interkommunalt asylmottak.

Det er vanlig at kommuner samarbeider om renovasjon, kollektivtransport og lignende. Men asylmottak har hittil vært forbeholdt den enkelte kommune.

Vil ikke drive selv

BTs rundspørring viser også at svært få kommuner ønsker å drive asylmottak selv. Kun Flora og Eid sier ja til det. Begge driver mottak allerede, som de eneste kommunene på Vestlandet. De ti øvrige eksisterende mottakene drives av firmaene Hero og Lopex.

UDI er interessert i at flere kommuner driver asylmottak for å få større mangfold av driftsoperatører. Atle Berge har invitert til informasjonsmøte om det å drive asylmottak, men hittil har bare fire kommuner meldt seg på.

— Det er skuffende, men ikke overraskende. Erfaringen vår tilsier at få kommuner er interessert i dette. Jeg hadde håpet at de økte tilskuddene hadde gjort flere interesserte. Vi mener at kommunene kan tjene penger på å drive asylmottak, sier han.