Hver tolvte innbygger i Bergen har innvandrerbakgrunn. Det vil si at de enten har flyttet til Norge og Bergen selv, eller har to utenlandsfødte foreldre. Hver 17. bergenser har ikke-vestlig bakgrunn.

Nå skal dette mangfoldet også vises på de kommunale arbeidsplassene, og det på alle nivå.

– En ambisiøs plan?

– Kanskje på kort sikt, men ikke hvis vi ser litt fremover i tid. Det er mer en plan slik jeg liker dem. Passe ambisiøs og passe realistisk, sier finansbyråd Henning Warloe.

Traineer og intervjuer

I handlingsplanen «Mangfold i praksis» presenterer byrådet Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i årene 2007–2010. Det overordnede målet er at «andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i Bergen kommune skal gjenspeile befolkningssammensetningen for øvrig». For å nå målet lanseres en tiltaksliste på tolv punkter. Blant de mer sentrale er:

  • det opprettes traineestillinger i byrådsavdelingene som skal rettes inn mot høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn.
  • minst en person med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju når der er kvalifiserte søkere med ikke-vestlig bakgrunn.

Vikarer og jobbmesse

I tillegg vil byrådet at kommunens vikarpolitikk skal brukes aktivt for å nå kommunens mål.

Det skal utformes en jobbsøkerveiledning rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. Bergen kommune vil dessuten ta initiativ til et samarbeid med andre store arbeidsgivere i regionen om en jobbmesse rettet inn mot arbeidstakere med innvandrerbakgrunn.

Hvor mange ansatte med innvandrerbakgrunn kommunen har i dag, er det ingen som vet. En slik kartlegging skal derfor bestilles fra Statistisk sentralbyrå (SSB). På bakgrunn av tallene og rapportene vil kommunen måle seg selv mot et sett indikatorer i 2007, 2009 og 2011 for å se om målsettingene nås.

– Jeg tror at det uansett vil bli slik at byens befolkning en eller annen gang vil gjenspeiles av de ansatte i kommunen, men vi vil gjerne dytte litt på så det går fortere, sier Warloe.

Han ser stort sett bare gode argumenter for en slik plan.

– Vi har et reelt rekrutteringsbehov i kommunen, dessuten er det viktig i et integreringsperspektiv. For meg er dette en vinn-vinn-situasjon, sier Warloe.